تصویر آقای سعیدنژاد

محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیر عامل سازمان

 • : 84932003-4
 • : 84932642-50
 • :
تصویرآقای آرامی

منصور آرامی عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی توسعه منابع

 • : 88651070
 • : 88651071
 • :
تصویر آقای اسلامی

جلیل اسلامی عضو هیات عامل ،معاون امور بندری و مناطق ویژه

 • : 88651040
 • : 88651041
 • :
تصویر آقای راستاد

محمد راستاد عضو هیات عامل ،معاون امور دریایی

 • : 84932040
 • : 88651191
 • :
تصویرآقای علی آبادی

نورالدین علی آبادی عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی

 • : 84932061
 • : 88651061
 • :
تصویر آقای بخشی

حمزه علی بخشی مدیرکل دفتر حوزه مدیر عامل، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد

 • : 84932021
 • :
تصویرآقای خجسته

علیرضا خجسته مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی

 • : 88651118
 • : 84932190
 • :
تصویرآقای مرزبان

علی اکبر مرزبان مدیر کل امور دریانوردان وسازمانهای تخصصی بین المللی

 • : 88651120
 • : 84932187
 • :
نادر پسنده

نادر پسنده مدیر کل امور دریایی

 • : 84932140
 • : 84932675
 • :
تصویر آقای کرجی ران

علیرضا کرجی ران مدیر کل امور بندری

 • : 88651044
 • : 84932227
 • :
تصویر آقای سرایی

خسرو سرایی مدیرکل تعرفه وتوافقنامه ها

 • : 88651047
 • : 84932247
 • :
تصویر آقای خوش نیت

مجتبی خوش نیت مدیرکل مناطق ویژه بندری وسرمایه گذاری

 • : 88651045
 • : 84932248
 • :
تصویرآقای الهیار

محمد رضا اللهیار مدیرکل مهندسی سواحل وبنادر

 • : 88651067
 • : 84932279
 • :
تصویر آقای علمایی

سیدمحمود علمایی مدیر کل مهندسی عمران

 • : 84932310
 • : 88651191
 • :
فرهاد منتصر کوهساری

فرهاد منتصر کوهساری مدیر کل تامین و مهندسی تجهیزات

 • : 88651065
 • : 88651066
 • :
تصویر آقای حسن زاده

حجی محمدعلی حسن زاده محمدی مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی

 • : 84932131
 • :
تصویر آقای انزان پور

محمد تقی انزان پور مدیرکل دفترحقوقی

 • : 88651016
 • : 84932117
 • :
تصویر آقای آبایی

حمیدرضا آبایی مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

 • : 88651018
 • : 84932297
 • :
تصویرآقای محمدی

مصطفی محمدی الموتی مدیر گارد بنادر

 • : 84932570
 • : 84932618
 • :
تصویرآقای اطمانی

جعفر اطمانی فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی

 • : 84932571
 • : 84932618
 • :
تصویر آقای محمودی

رمضانعلی محمودی مدیرکل برنامه، بودجه و تحول اداری

 • : 88651077
 • : 84932486
 • :
تصویرآقای فرزانه

حیدر فرزانه مدیر کل امور مالی

 • : 84932490
 • : 84932488
 • :
جلیلیان

جبار جلیلیان مدیر کل توسعه منابع انسانی وپشتیبانی

 • : 84932390
 • : 88651075
تصویرآقای فتحی

علی فتحی مدیرکل دفتر برون سپاری و توسعه مشارکتها

 • : 8493210
 • : 88201301
 • :
جهاندار

جواد جهاندار رئیس صندوق بازنشستگی کارکنان

 • : 88190650-9
تصویرآقای مسعودی

علیرضا مسعودی مدیرهسته گزینش

 • : 88190918
 • : 88190920
ابراهیم کریمی

ابراهیم کریمی مدیر بحران وپدافند غیر عامل

 • : 84932700
 • : 88621191-2
 • :
تصویر آقای خنجری

چنگیز خنجری مدیر روابط عمومی

 • : 84932612
 • :
تصویر آقای عبداللهی

سعدالله عبداللهی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

 • : 2020-0615228
 • : 2022-0615228
 • :
تصویراقای عفیفی پور

اله مراد عفیفی پور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

 • : 0761-4514020
 • : 0761-4514022
 • :
تصویر آقای بنچاری

محمد مهدی بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

 • : 0771-2530076
 • : 0771-2530071
 • :
مهندس چراغی

حسین چراغی مدیر کل بنادرودریانوردی استان گیلان

 • : 0181-3224505
 • : 0181-3224802
 • :
تصویرآقای رضوانی

سیاوش رضوانی مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 • : 011-52350914
 • : 011-52350915
 • :
تصویر آقای خدمتگزار

علی خدمتگزار مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • : 0152-5462017
 • : 0152-5462016
 • :
تصویر آقای دریس

عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر

 • : 06324224096
 • : 06324213422
 • :
تصویرآقای آقایی

بهروز آقایی مدیر کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

 • : 35320045 -054
 • : 35321411 – 054
 • :
تصویر آقای محسنی قلعه قاضی

محمد محسنی قلعه قاضی مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر

 • : 0761-5423300
 • : 0761-5423300
 • :
تصویرآقای بشارتی *

عیسی بشارتی رییس اداره بنادر و دریانوردی ارومیه

 • : 0472-2146626
 • : 0472-2162400
تصویر آقای اسعدی

اله یار اسعدی مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان

 • : 0173-3723314
 • : 01733727726
 • :
تصویر آقای نکیسا

بهمن نکیسا رییس اداره بندر و دریانوردی خارک

 • : 0772-2825123
 • : 0772-2822469
 • :
رضا سفاری

رضا سفاری مدیر اداره بنادر و دریانوردی آبادان

 • : 06312228632
 • : 06312228632
 • :
محمد صابری

محمود صابری مدیر اداره بندر و دریانوردی لنگه

 • : 07622240392
 • : 07622242846
 • :
جاسم زاده

تیران جاسم زاده رییس بندر و دریانوردی عسلویه

 • : 0772-7376796
 • :
احمد شهریاری

احمد شهریاری رییس اداره بندر و دریانوردی کیش

 • : 01154604280-3
تصویر آقای سعیدنژاد

محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیر عامل سازمان

 • : 84932003-4
 • : 84932642-50
 • :
تصویرآقای آرامی

منصور آرامی عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی توسعه منابع

 • : 88651070
 • : 88651071
 • :
تصویر آقای اسلامی

جلیل اسلامی عضو هیات عامل ،معاون امور بندری و مناطق ویژه

 • : 88651040
 • : 88651041
 • :
تصویر آقای راستاد

محمد راستاد عضو هیات عامل ،معاون امور دریایی

 • : 84932040
 • : 88651191
 • :
تصویرآقای علی آبادی

نورالدین علی آبادی عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی

 • : 84932061
 • : 88651061
 • :
تصویرآقای آرامی

منصور آرامی عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی توسعه منابع

 • : 88651070
 • : 88651071
 • :
تصویر آقای محمودی

رمضانعلی محمودی مدیرکل برنامه، بودجه و تحول اداری

 • : 88651077
 • : 84932486
 • :
تصویرآقای فرزانه

حیدر فرزانه مدیر کل امور مالی

 • : 84932490
 • : 84932488
 • :
جلیلیان

جبار جلیلیان مدیر کل توسعه منابع انسانی وپشتیبانی

 • : 84932390
 • : 88651075
تصویر آقای راستاد

محمد راستاد عضو هیات عامل ،معاون امور دریایی

 • : 84932040
 • : 88651191
 • :
تصویرآقای خجسته

علیرضا خجسته مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی

 • : 88651118
 • : 84932190
 • :
تصویرآقای مرزبان

علی اکبر مرزبان مدیر کل امور دریانوردان وسازمانهای تخصصی بین المللی

 • : 88651120
 • : 84932187
 • :
نادر پسنده

نادر پسنده مدیر کل امور دریایی

 • : 84932140
 • : 84932675
 • :
تصویر آقای اسلامی

جلیل اسلامی عضو هیات عامل ،معاون امور بندری و مناطق ویژه

 • : 88651040
 • : 88651041
 • :
تصویر آقای کرجی ران

علیرضا کرجی ران مدیر کل امور بندری

 • : 88651044
 • : 84932227
 • :
تصویر آقای سرایی

خسرو سرایی مدیرکل تعرفه وتوافقنامه ها

 • : 88651047
 • : 84932247
 • :
تصویر آقای خوش نیت

مجتبی خوش نیت مدیرکل مناطق ویژه بندری وسرمایه گذاری

 • : 88651045
 • : 84932248
 • :
تصویرآقای علی آبادی

نورالدین علی آبادی عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی

 • : 84932061
 • : 88651061
 • :
تصویرآقای الهیار

محمد رضا اللهیار مدیرکل مهندسی سواحل وبنادر

 • : 88651067
 • : 84932279
 • :
تصویر آقای علمایی

سیدمحمود علمایی مدیر کل مهندسی عمران

 • : 84932310
 • : 88651191
 • :
فرهاد منتصر کوهساری

فرهاد منتصر کوهساری مدیر کل تامین و مهندسی تجهیزات

 • : 88651065
 • : 88651066
 • :
ابراهیم کریمی

ابراهیم کریمی مدیر بحران وپدافند غیر عامل

 • : 84932700
 • : 88621191-2
 • :
تصویر آقای بخشی

حمزه علی بخشی مدیرکل دفتر حوزه مدیر عامل، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد

 • : 84932021
 • :
تصویر آقای حسن زاده

حجی محمدعلی حسن زاده محمدی مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی

 • : 84932131
 • :
تصویر آقای انزان پور

محمد تقی انزان پور مدیرکل دفترحقوقی

 • : 88651016
 • : 84932117
 • :
تصویر آقای آبایی

حمیدرضا آبایی مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

 • : 88651018
 • : 84932297
 • :
تصویرآقای محمدی

مصطفی محمدی الموتی مدیر گارد بنادر

 • : 84932570
 • : 84932618
 • :
تصویرآقای اطمانی

جعفر اطمانی فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی

 • : 84932571
 • : 84932618
 • :
تصویرآقای فتحی

علی فتحی مدیرکل دفتر برون سپاری و توسعه مشارکتها

 • : 8493210
 • : 88201301
 • :
تصویر آقای خنجری

چنگیز خنجری مدیر روابط عمومی

 • : 84932612
 • :
تصویر آقای عبداللهی

سعدالله عبداللهی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

 • : 2020-0615228
 • : 2022-0615228
 • :
تصویراقای عفیفی پور

اله مراد عفیفی پور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

 • : 0761-4514020
 • : 0761-4514022
 • :
تصویر آقای بنچاری

محمد مهدی بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

 • : 0771-2530076
 • : 0771-2530071
 • :
مهندس چراغی

حسین چراغی مدیر کل بنادرودریانوردی استان گیلان

 • : 0181-3224505
 • : 0181-3224802
 • :
تصویرآقای رضوانی

سیاوش رضوانی مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 • : 011-52350914
 • : 011-52350915
 • :
تصویر آقای خدمتگزار

علی خدمتگزار مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • : 0152-5462017
 • : 0152-5462016
 • :
تصویر آقای دریس

عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر

 • : 06324224096
 • : 06324213422
 • :
تصویرآقای آقایی

بهروز آقایی مدیر کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

 • : 35320045 -054
 • : 35321411 – 054
 • :
تصویر آقای محسنی قلعه قاضی

محمد محسنی قلعه قاضی مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر

 • : 0761-5423300
 • : 0761-5423300
 • :
تصویرآقای بشارتی *

عیسی بشارتی رییس اداره بنادر و دریانوردی ارومیه

 • : 0472-2146626
 • : 0472-2162400
تصویر آقای اسعدی

اله یار اسعدی مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان

 • : 0173-3723314
 • : 01733727726
 • :
تصویر آقای نکیسا

بهمن نکیسا رییس اداره بندر و دریانوردی خارک

 • : 0772-2825123
 • : 0772-2822469
 • :
رضا سفاری

رضا سفاری مدیر اداره بنادر و دریانوردی آبادان

 • : 06312228632
 • : 06312228632
 • :
محمد صابری

محمود صابری مدیر اداره بندر و دریانوردی لنگه

 • : 07622240392
 • : 07622242846
 • :
جاسم زاده

تیران جاسم زاده رییس بندر و دریانوردی عسلویه

 • : 0772-7376796
 • :
احمد شهریاری

احمد شهریاری رییس اداره بندر و دریانوردی کیش

 • : 01154604280-3