* صرفا جهت اطلاع:

شماره تماس مراکز جستجو و نجات دریایی برای موارد اضطراری می باشند. لطفا در صورت بروز سانحه دریایی و یا ارائه خدمات جستجو و نجات اضطراری در دریا با شماره های زیر تماس برقرار نمائید.
  
در کلیه استانهای ساحلی شمالی و جنوبی کشور با شماره گیری تلفن  1550  مراکز جستجو و نجات دریایی به صورت 24 ساعته پاسخگوی اعلام اضطرار جهت نجات جان دریانوردان محترم می باشند.

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۵
نام بندرنام استانتلفن(1)تلفن(2)تلفن (3)نمابر (1)نمابر (2)
امام خمینیخوزستان5-0615228245206152282429061522824390615228245606152226902
بوشهربوشهر077316664490773333007507733330077
چابهارسیستان و بلوچستان054353214150543532121605435321215
انزلیگیلان0134442554001344441303
نوشهرمازندران011523509840115235098601152333120
امیرآبادمازندران01134623511011346235010113451223301134623501
بندرعباسهرمزگان5-0763351403207633514036
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۰ مهر ۱۳۹۵
نام بندرنام استانتلفن(1)تلفن(2)تلفن (3)نمابر (1)نمابر (2)
امام خمینیخوزستان5-0615228245206152282429061522824390615228245606152226902
بندرعباسهرمزگان5-0763351403207633514036
بوشهربوشهر077316664490773333007507733330077
چابهارسیستان و بلوچستان054353214150543532121605435321215
انزلیگیلان0134442554001344441303
نوشهرمازندران011523509840115235098601152333120
امیرآبادمازندران01134623511011346235010113451223301134623501
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۸ آبان ۱۳۹۵
نام بندرنام استانتلفن(1)تلفن(2)نمابر (1)
تهرانتهران021849321730218493214702184932675
امام خمینیخوزستان061522824820615228248306152282465
خرمشهرخوزستان061535076870615350768806153507687
آبادانخوزستان063122289160631222891706312230458
چوئبدهخوزستان061532427691
اروندکنارخوزستان06153392673
بندرعباسهرمزگان076335140250763212264007633514025
لنگههرمزگان0764424518307644245183
چارکهرمزگان07644280494
لاوانهرمزگان07644289231
بوشهربوشهر077316665100773166651107731666500
خارکبوشهر077338251210773382512507733322469
عسلویهبوشهر077373220690773732439507731376796
گناوهبوشهر0773312738007733127382
چابهارسیستان و بلوچستان0543532121202142695393
انزلیگیلان0134442470101344424503
نوشهرمازندران0115211220401152112240
امیرآبادمازندران4-0152546200101525462006
نکاءمازندران0152524409501525522281
فریدونکنارمازندران0113566450701135664490
اطلاعات بیشتر : اداره کل امور دریایی