احتراما، از آنجایی که تعداد زیادی پیامک و ایمیل با موضوع درخواست استخدام به اینجانب ارسال می گردد، به آگاهی کلیه بازدیدکنندگان از سایت این سازمان می رساند: به استناد بخشنامه شماره 13598/92/200 مورخ 01/08/1392 جانشین محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، جذب نیرو به صورت رسمی و پیمانی بدون شرکت در آزمون، همچنین بکارگیری نیرو از طریق انعقاد قرارداد مستقیم ممنوع می باشد.

لذا با عرض پوزش از کلیه عزیزان، خواهشمند است از ارسال پیامک و ایمیل در این زمینه خودداری بفرمایید، زیرا امکان ارسال پاسخ جداگانه برای آنها وجود ندارد.

محمد سعیدنژاد- معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی