لایروبی با استفاده از روش تزریق آب

لایروبی با استفاده از روش تزریق آب
لایروبی با استفاده از روش تزریق آب
  • انجمن جهانی زیر ساخت‌های حمل و نقل آبی- کمیسیون ناوبری
  • سازمان بنادر و دریانوردی
  • ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
  • 226