مقررات و بخشنامه ها - نمایش گروهی

دستورالعمل اجرایی تعیین نام شناورهای ایرانی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ]
آیین نامه اجرایی ماده (28) قانون دریایی ایران
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۷ مرداد ۱۳۹۶ ]
قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۴ خرداد ۱۳۹۵ ]
آیین نامه ثبت کشتیها و شناورها
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ]
آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتیها مصوب 1344/6/13 با اصلاحات بعدی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ ]
آیین نامه ثبت و یهره‌برداری از شناورها مصوب خردادماه 1331هیأت وزیران
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ ]