قوانین و مقررات در گروه های: مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی، حمل و نقل دریایی، سرمایه گذاری، ایمنی دریایی، محیط زیست، صدور مجوز و گواهی نامه ها، استانداردهای ساخت و ساز، قوانین و کنوانسیونهای بین المللی، امور مالی و معاملات، طبقه بندی شده اند.
با انتخاب گروه مورد نظر از فهرست"قوانین و مقررات سازمان" در کادر جستجو، و کلیک بر روی عبارت جستجو، می توانید به فهرست قوانین و مقررات گروه مورد نظر دسترسی یابید.

 

عنوانتاریخ تصویب  
تصویبنامه در مورد دریافت عوارض خروج از کشور
۱۳۷۵/۰۷/۱۵
تصویب‌نامه در مورد دریافت عوارض خروج از کشور
۱۳۷۵/۰۷/۱۵
‌آیین‌نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
۱۳۷۵/۰۹/۲۸
از «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1367/08/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام» مصوب 1376/08/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۳۷۶/۰۸/۱۷
تصویب نامه در خصوص ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی مصوب 1376/11/19 شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۶/۱۱/۱۶
تصویب نامه در خصوص ورود به کشور وخروج از آن از طریق بندر آبادان
۱۳۷۶/۱۲/۲۷
آیین نامه نحوه انجام پژوهشها و تحقیقات علمی در مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1377/02/02 با اصلاحات بعدی
۱۳۷۷/۰۲/۰۲
آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۷/۰۵/۱۸
قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان
۱۳۷۷/۰۷/۲۷
تصویب‌نامه راجع به اعزام زوار به سفر حج عمره و تمتع از بنادر خرمشهر و آبادان
۱۳۷۷/۰۹/۲۱
از «آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران»
۱۳۷۸/۰۲/۲۵
قانون الحاق ج.ا.ا به پروتکل آمادگی،مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی مصوب٢٠٠٠م
۱۳۷۹/۰۱/۲۵
تصویب نامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن از بندر امیرآباد
۱۳۸۰/۰۲/۰۲
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی
۱۳۸۰/۰۳/۲۱
تصویب نامه در خصوص استفاده از حریم دریا برای احداث تأسیسات ساحلی
۱۳۸۰/۰۳/۲۷
از «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»
۱۳۸۰/۱۱/۲۷
آیین نامه اجرایی صدور پروانه گذر کارکنان وسایط نقلیه آبی «موضوع بند (2) ماده (29) قانون گذرنامه - مصوب 1351»
۱۳۸۱/۰۴/۳۰
از «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»
۱۳۸۱/۱۰/۲۲
از «آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»
۱۳۸۱/۱۲/۲۸
آیین نامه اجرایی جزء 3 بند « ر » تبصره 19 قانون بودجه سال 83 کل کشور
۱۳۸۳/۰۱/۱۶
از آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی
۱۳۸۳/۰۲/۱۳
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۸۳/۰۶/۱۱
مواد قانونی زیربخش حمل و نقل دریایی در برنامه چهارم توسعه کشور مصوب 1383/06/11 مجلس شورای اسلامی
۱۳۸۳/۰۶/۱۱
از قانون برگزاری مناقصات
۱۳۸۳/۱۱/۰۳
قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر
۱۳۸۴/۰۳/۱۰
از سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
۱۳۸۵/۰۹/۰۵
تصویب نامه راجع به بندر اروندکنار به عنوان مرز دریایی
۱۳۸۵/۱۰/۲۵
آیین نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
۱۳۸۶/۰۲/۲۳
تصویب نامه در خصوص تعیین بندر کاوه قشم در استان هرمزگان به عنوان مرز دریایی
۱۳۸۶/۱۲/۰۲
قانون تغییرنام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی
۱۳۸۷/۰۲/۱۰
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
۱۳۸۷/۰۲/۱۵
قانون اصلاحیه ضمیمه سوم وپیوست( ١)ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمایم ٦،٤،٣ کنوانسیون بین المللی جلو گیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها
۱۳۸۷/۰۵/۰۶
قانون الحاق به موافقتنامه اصولی بین دولتهای طرفهای موافقتنامه چندجانبه اصولی راجع به حمل و نقل بین‌المللی بـرای ایـجاد دالان اروپا- قفقاز- آسیا و موافقتنامه راجع به تأمین مالی مشترک دبیرخانه دائمی کمیسیون بین دولتی»
۱۳۸۷/۰۸/۰۷
«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره»
۱۳۸۷/۰۹/۱۳
قــانون الــحاق دولت جمهوری اسلامـی ایــران بــه کنوانسیــون حفـاظت از میــراث‌ فرهنگــی زیـر آب»
۱۳۸۷/۰۹/۱۳
ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به کشتیها و شناورها درمناطق آزاد
۱۳۸۸/۱۱/۰۴
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها
۱۳۸۹/۰۲/۲۸
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی
۱۳۸۹/۰۲/۲۸
قانون انصراف دولت جمهوری اسلامی ایران از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتیها مصوب ١٩٣٠ میلادی (١٣٠٩ هجری شمسی)
۱۳۸۹/۰۳/۰۴
قانون تصویب اصلاحیه پروتکل ١٩٩٢میلادی جهت اصلاح کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ١٩٦٩میلادی وپروتکل ١٩٩٢میلادی جهت اصلاح کنوانسیون تاسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی ١٩٧١میلادی
۱۳۸۹/۱۰/۰۱
مواد قانونی زیربخش حمل و نقل دریایی در برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 1389/10/15 مجلس شورای اسلامی
۱۳۸۹/۱۰/۱۵
قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)
۱۳۹۱/۰۲/۱۹
دستورالعمل ثبت کشتیها به صورت اجاره کامل BAREBOAT CHARTER REGISTRY IN OUT
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
دستورالعمل ثبت کشتیها به صورت اجاره کامل مصوب1392/03/08 هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت دریای خزرمصوب
۱۳۹۳/۰۳/۲۰
دستورالعمل کنترل و بازرسی در اجرای مقاوله‌نامه کار دریایی 2006
۱۳۹۴/۰۴/۲۲
قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها
۱۳۹۵/۰۶/۱۰
قانون تصویب مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا
۱۳۹۵/۰۶/۱۰
قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
۱۳۹۵/۰۶/۱۰
دستورالعمل جامع ساماندهی شناورها و انضباط بخشی به ترددهای دریایی در آبهای داخلی و سرزمینی کشور
۱۳۹۶/۰۲/۲۰