نمایشگاه دریا مسیر پیشرفت  7

نمایشگاه دریا مسیر پیشرفت

چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶
نمایشگاه مطبوعات  7

بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات 9/8/96

چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶
تصاویر روز جهانی دریانوردی 1396 11

مراسم روز جهانی دریانوردی21 شهریور 1396

چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
پوستر مسابقه

مسابقات ارگان های دریایی

دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
دریانوردان ایرانی Iranian Seafarers 4

دریانوردان ایرانی

چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵