تصاویر روز جهانی دریانوردی 1396 11

مراسم روز جهانی دریانوردی21 شهریور 1396

چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
پوستر مسابقه

مسابقات ارگان های دریایی

دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
دریانوردان ایرانی Iranian Seafarers 4

دریانوردان ایرانی

چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
هجدهمین همایش صنایع دریایی 9

هجدهمین همایش صنایع دریایی

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵
جشنواره دریایی 13

جشنواره بزرگ دریایی

یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵