شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۵
 
به سازمان بنادر و دریانوردی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان بنادر و کشتیراني اعلام شد.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی اعلام شد.

سازمان بنادر و کشتیرانی اسامی 83 نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ 11/3/1385 خود را اعلام نمود. فهرست اسامی پذیرفته شدگان به تفکیک رشته شغلی و محل خدمت به شرح زیر می باشد:

 

 رشته شغلی کارشناس حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساسان شیروانی

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محدثه مخدومی

بندرعباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علیرضا کریمی حسین آباد

بندر لنگه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی کارشناس  فضای سبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبدالرضا داودی

امیرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی کارشناس برنامه ریزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمیرا مختار

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرضیه زرین بال

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرستو بهروزی

بندر بوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی کارشناس برنامه وبودجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهدی پیرهادی

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرجس خاتون مرادی

بندرخرمشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصرت اله چابوک

بندرعباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روح اله عسگریان مقدم

بندر نوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاسم ماندگار

بندر بوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیمان  حسنی جلیلیان

بندر امام خمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی کارشناس امور مالی (حسابدار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمیده اثنی عشری

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمیه داور پناه

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ربابه  ایزد یار

بندر انزلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غلامرضا  علوی ساکلویه

بندر انزلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصیبه  فتحی

امیرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسین توکلی هرندی

عسلویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احمد لطفی

بندر نوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منیر متاجی نیمور

بندر نوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد نصیری

بندر خرمشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متین کوسلی

بندر چابهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی کارشناس امور اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلیل دهقان طرزجانی

چابهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبداله  هلاکو

چابهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حبیب کمرخانی

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رادا  امیری

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محسن حسن پور حسکویی

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقمان پارسی نیا

بوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رحیمه   محسنی نصرآباد

بندرعباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمیرا  احسانی افراکتی

امیرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابراهیم بهمئی

امام خمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی مهندس راه وساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احمد فیاضی

چابهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معصومه میرنظامی

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یزدان رجبی سمنگانی

بندرعباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رجب ادیب قلعه

بندر عسلویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی محمدپور

بندر انزلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میثم نصراله پور

بندر امام خمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهدی آقاپور

امیرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی مهندس مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوید نگهبانی

خرمشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بابک اباذر نژاد

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد علی رهبری کهجوری

بندرلنگه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی مهندس برق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهدی قلیچ خانی

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی صداقت طالبی

باهنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمشید دهقانی

بوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علیرضا رضایی

بندرعباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی کارشناس آمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زهرا عروجی

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی کارشناس سخت افزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنوش صغیری

بندرنوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی کارشناس امور فرابری داده ها (نرم افزار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریحانه رستمی

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاجر فرهمند

بندرعسلویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مریم کاوه

امیرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی کارشناس آتش نشانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرعطاییان

بندر عباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد شفیعی رونیزی

بندر بوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاظم صالحی

امیرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی کارشناس حسابرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرضیه مقصود

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی کارشناس تخلیه وبارگیری