اخبار

انتصاب فرمانده پایگاه شهدای والفجر (سازمان بنادر ودریانوردی )

انتصاب فرمانده پایگاه شهدای والفجر (سازمان بنادر ودریانوردی )
طی حکمی از سوی سرهنگ پاسدار علیرضا عاشوری مسئول سازمان بسیج ادارات بنا به پیشنهاد فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت راه وشهرسازی برادر علی جان علی اکبری به سمت فرمانده پایگاه شهدای والفجر (سازمان بنادر ودریانوردی )منصوب شد.

حکم
۱ شهریور ۱۳۹۴ ۱۰:۴۲
مرکز روابط عمومی |