اخبار

مهندس سید علی نعیمی به عنوان جانشین رئیس شورای حمل و نقل استان گیلان منصوب شد

مهندس سید علی نعیمی به عنوان جانشین رئیس شورای حمل و نقل استان گیلان منصوب شد
طی حکمی از سوی علی خاوری مدیرکل راه وشهرسازی ورئیس شورای حمل ونقل استان گیلان مهندس نعیمی به عنوان جانشین رئیس شورای حمل و نقل استان گیلان منصوب شد.

حکم
۱ شهریور ۱۳۹۴ ۱۵:۰۹
مرکز روابط عمومی |