اخبار

هفتمین اجلاس مشترک پنج جانبه مدیران بنادرکشورهای حاشیه دریای خزر

هفتمین اجلاس مشترک پنج جانبه مدیران بنادرکشورهای حاشیه دریای خزر
زمان:25و26آبان ماه ١٣٩٤ - مکان :ایران - مازندران - بندر امیرآباد

پوسترهفتمین اجلاس مشترک پنج جانبه مدیران

۴ آبان ۱۳۹۴ ۱۳:۰۳
مرکز روابط عمومی |