اخبار

معاون اموردریایی سازمان بنادرودریانوردی منصوب شد

معاون اموردریایی سازمان بنادرودریانوردی منصوب شد
بنا به پیشنهاد مهندس سعید نژاد مدیرعامل سازمان بنادر وبه موجب مصوبه شورای عالی این سازمان ،دکتر عباس آخوندی وزیر را ه وشهرسازی ، محمد راستاد رابه عنوان معاون اموردریایی سازمان بنادرودریانوردی منصوب کرد.
۶ دی ۱۳۹۴ ۱۷:۲۱
مرکزروابط عمومی سازمان |