اخبار

انتصاب سرپرست اداره کل بنادر ودریانوردی استان بوشهر

انتصاب سرپرست اداره کل بنادر ودریانوردی استان بوشهر
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی آقای محمد مهدی بنچاری به سمت سرپرست اداره کل بنادر ودریانوردی استان بوشهر منصوب شد.


حکم 1
۱۲ دی ۱۳۹۴ ۱۵:۲۴
مرکز روابط عمومی |