اخبار

انتصاب مدیرکل برون سپاری وتوسعه مشارکت ها

انتصاب مدیرکل برون سپاری وتوسعه مشارکت ها
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و توسعه منابع ، عبدالکریم رزازان به سمت «مدیرکل برون سپاری وتوسعه مشارکت ها " منصوب شد.

 
لوح

۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ۱۵:۱۵
مرکز روابط عمومی |