اخبار

انتصاب ذیحساب ومدیر کل امور مالی سازمان بنادر

انتصاب ذیحساب ومدیر کل امور مالی سازمان بنادر
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و توسعه منابع ، حیدر فرزانه به سمت ذیحساب ومدیر کل امور مالی سازمان بنادر منصوب شد.

حکم
۱۵ فروردین ۱۳۹۵ ۱۱:۲۷
مرکز روابط عمومی |