اخبار

انتصاب مدیر کل امور دریایی سازمان بنادرودریانوردی

انتصاب مدیر کل امور دریایی سازمان بنادرودریانوردی
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد معاون امور دریایی سازمان بنادر ، الله مراد عفیفی پوربه سمت مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر منصوب شد.

حکم جدید
۲۳ فروردین ۱۳۹۵ ۱۶:۰۲
مرکز روابط عمومی |