اخبار

انتصاب عضو هیات عامل ومعاون توسعه وتجهیز بنادر

انتصاب عضو هیات عامل ومعاون توسعه وتجهیز بنادر
طی حکمی ازسوی وزیر راه وشهرسازی ، نورالدین علی آبادی به سمت عضو هیات عامل ومعاون توسعه وتجهیز بنادرسازمان بنادر ودریانوردی منصوب شد.

حکم

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۶:۱۸
مرکز روابط عمومی |