اخبار

انتصاب مدیرکل بنادر ودریانوردی استان بوشهر

انتصاب مدیرکل بنادر ودریانوردی استان بوشهر
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی محمد مهدی بنچاری به عنوان مدیرکل بنادر ودریانوردی استان بوشهر منصوب شد.

حکم آقای بنچاری

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۸:۵۴
مرکز روابط عمومی |