اخبار

انتصاب مدیر کل دفتر" برون سپاری وتوسعه مشارکتها "ومشاوراموراجتماعی وشهروندی سازمان بنادر

انتصاب  مدیر کل دفتر" برون سپاری وتوسعه مشارکتها "ومشاوراموراجتماعی وشهروندی سازمان بنادر
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، منصورآرامی به عنوان مدیر کل دفتر" برون سپاری وتوسعه مشارکتها "ومشاوراموراجتماعی وشهروندی مدیرعامل منصوب شد .

حکم آقای آرامی

۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۱۷
مرکز روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۳,۰۱۶