اخبار

انتصاب عبدالکریم رزازان به عنوان مشاور مدیر عامل در حوزه صنایع دریایی و بندری

انتصاب عبدالکریم رزازان به عنوان مشاور مدیر عامل در حوزه صنایع دریایی و بندری
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی،عبدالکریم رزازان به عنوان مشاور مدیر عامل در حوزه صنایع دریایی و بندری منصوب شد .

حکم آقای رزازان
۲۴ خرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰
مرکز روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۲,۸۰۹