اخبار

انتصاب بهروز آقایی به عنوان مدیرکل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

انتصاب بهروز آقایی به عنوان مدیرکل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی،بهروز آقایی به عنوان مدیرکل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان منصوب شد .

حکم .

۵ تیر ۱۳۹۵ ۱۳:۱۰
مرکز روابط عمومی |