اخبار

چهارمین نمایشگاه دریایی

چهارمین نمایشگاه دریایی
زمان: 3 الی 5 مهرماه ١٣٩٥ - مکان : تهران – مصلی امام خمینی (ره )

چهارمین نمایشگاه دریایی

۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۳۸
مرکز روابط عمومی |