اخبار

انتصاب بازرس ومسئول ارزیابی عملکردو پاسخگویی به شکایات سازمان

انتصاب بازرس ومسئول ارزیابی عملکردو پاسخگویی به شکایات سازمان
طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی علی جان علی اکبری به عنوان بازرس و مسئول ارزیابی عملکردو پاسخگویی به شکایات سازمان منصوب شد .

حکم آقای علی اکبری

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۱۰
مرکز روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۳,۲۲۷