اخبار

انتصاب مدیرکل برون سپاری وتوسعه مشارکت ها

انتصاب  مدیرکل برون سپاری وتوسعه مشارکت ها
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، علی فتحی به عنوان مدیرکل برون سپاری وتوسعه مشارکت هامنصوب شد .

حکم آقای فتحی
۱۰ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۲۶
مرکز روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۲,۸۹۱