اخبار

انتصاب مدیر کل حفاظت وایمنی دریانوردی

باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، بنا به پیشنهاد معاون امور دریایی علیرضا خجسته به عنوان مدیر کل حفاظت وایمنی دریانوردی منصوب شد .

حکم آقای خجسته

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ۱۴:۱۳
مرکز روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۳,۳۰۱