اخبار

انتصاب مدیریت گارد بنادر

انتصاب مدیریت گارد بنادر
طی حکمی ازسوی مهندس محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی،آقای مصطفی محمدی الموتی به سمت مدیریت گارد بنادر منصوب شد .

حکم آقای محمدی
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵:۲۶
مرکز روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۳,۸۶۵