اخبار

دوره آموزشی مدیریت بندری و قیمت گذاری خدمات بندری در بنادر

دوره آموزشی مدیریت بندری و قیمت گذاری خدمات بندری در بنادر
دوره آموزشی مدیریت بندری و قیمت گذاری خدمات بندری در تاریخ 24 مهر ماه 1395 از ساعت 9 الی 16 در محل سالن همایش سازمان برگزار خواهد شد.

در این دوره آموزشی بیش از 150 نفر از کارشناسان سازمانی، بنادر تابعه و بخش خصوصی شرکت خواهند نمود. در دوره مذکور جناب آقای پروفسور Haralambidis یکی از اساتید برجسته دانشگاه آراسموس هلند تدریس خواهند نمود.

مقالات ارائه شده در این دوره، به شرح ذیل می باشد:

 

۲۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۰۹
مرکز روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۲,۳۸۸