اخبار

نخستین نمایشگاه بین المللی راهسازی ؛راهداری ؛حمل ونقل وصنایع وابسته

نخستین نمایشگاه بین المللی راهسازی ؛راهداری ؛حمل ونقل وصنایع وابسته
زمان:28 الی30 آذرماه ١٣٩٥ - مکان : تهران مصلی امام خمینی (ره )

نخستین نمایشگاه بین المللی راهازی ؛راهداری ؛حمل ونقل وصنایع وابسته-

۲۷ مهر ۱۳۹۵ ۱۵:۱۵
مرکز روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۳,۰۴۷