اخبار

انتصاب معاونت طرح وتوسعه استان بوشهر

باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، بنا به پیشنهادمدیرکل بنادرودریانوردی استان بوشهرایرج صفری به عنوان معاونت طرح وتوسعه استان بوشهر منصوب شد .

حکم آقای ایرج صفری

۱۱ آبان ۱۳۹۵ ۱۵:۳۹
مرکز روابط عمومی |