اخبار

وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه طی سال‌های 2008 تا 2014، حدود 50% کاهش یافته و در سال 2015 به کمتر از یک درصد GDP رسید

 

بر اساس اعلام سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌رغم برخوردار بودن از موقعیت جغرافیایی ویژه، جمعیت جوان، تحصیل‌کرده و مزایای رقابتی در بخش‌های خاص نظیر انرژی‌های تجدید‌پذیر، رشد اقتصادی از کشورهای در حال توسعه و نوظهور عقب مانده است؛ به‌طوری‌که نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2015 معادل 2.3 درصد و رشد کشورهای در حال توسعه و نوظهور، به‌طور متوسط 4 درصد بوده است. همچنین جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم در سال‌های اخیر به‌طور معنا‌داری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش یافته و همبستگی میان رشد تولید ناخالص داخلی ([1]GDP) واقعی و سرمایه‌گذاری، از سایر مناطق جهان ضعیف‌تر شده است.

بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به دلیل موانع قانونی و اداری که مانع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود، طی سال‌های 2008 تا 2014 حدود 50 درصد کاهش یافته تا این‌که به کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2015 رسیده است.

اما سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی توصیه های خود را در 9 حوزه برای اصلاحات اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طبقه بندی کرده که عبارتند از:

1-    بهبود کارایی و اثر بخشی مدیریت بخش عمومی

2-    بهبود طرح و مجموعه سیستم مالیاتی

3-    توسعه بیشتر بخش خصوصی

4-    گشایش بیشتر در تجارت و سرمایه‌گذاری بین المللی

5-    بهبود زیر ساخت‌های منطقه [2]MENA

6-    حصول اطمینان از مدیریت کارا و پایدار آب و منابع انرژی

7-    حمایت از مشارکت اجتماعی زنان و جوانان

8-    ارتقا عملکرد سیستم آموزشی

9-    افزایش انعطاف پذیری از طریق مشارکت بخش خصوصی

 

 :منبعhttp://yon.ir

 [1] - Gross Domestic Product

[2] - Middle East and North Africa

۱۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۵:۲۰