اخبار

کاهش هزینه عملیاتی کشتی ها

بر اساس تحقیقات مور استفنز هزینه عملیاتی کشتی ها برای چهارمین سال متوالی کاهش پیدا کرده است

 

بر این اساس هزینه عملیاتی نفتکش ها در مقایسه با سال گذشته چهار واحد یا 2.2 درصد، و هزینه عملیاتی کشتی های فله بر، شش واحد یا 3.6 درصد کاهش داشته است. هزینه عملیاتی کشتی های کانتینری نیز شش واحد یا 3.7 درصد کاهش یافت.

این در حالی است که هزینه عملیاتی کشتی های نفتکش و کانتینری در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن دو واحد، و در کشتی های فله بر، یک واحد کاهش داشت.

این چهارمین سال پیاپی است که میانگین هزینه های کشتی کاهش می یابد. مقدار کاهش هزینه های امسال نزدیک به سه برابر بیشتر از کاهش هزینه ها طی سال گذشته است. شرایط نامساعد اقتصاد جهانی، و بازار نامطلوب کشتیرانی از دلایل عمده این کاهش عنوان می شوند.

 

۱ آذر ۱۳۹۵ ۱۰:۵۴
تعداد بازدید : ۷۰۹