اخبار

پیچیدگی بازار بانکرینگ پس از سال 2020

در تاریخ های اول و دوم دسامبر 2016 کنفرانس S&P Global Platts Mediterranean Bunker Fuel در یونان برگزار شد

 

مالکان کشتی از ابتدای ژانویه 2020 میلادی باید از سوختهای پاکتر و گرانتر استفاده کنند و یا کشتی های خود را مجهز به فناوریهای تصفیه گازهای خروجی نمایند. در واقع  با اجرای قوانین سختگیرانهتر کنترل آلایندگی هوا، پس از سال 2020 میلادی، بازار بانکرینگ پیچیده‌تر و از هم گسسته‌تر می شود.

صنعت بانکرینگ هم اکنون در حال بررسی میزان تاثیر تصمیم سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)[1]، برای کاهش آلایندگی سولفور سوختهای دریایی، از 3.5 درصد به 0.5 درصد طی سه سال است.

کارشناسان شرکت کننده در این کنفرانس پیشبینی کردند که بازار بانکرینگ در نتیجه این تصمیم، در آینده بیش از پیش از هم گسسته شود چرا که مالکان کشتی به‌دنبال گزینههای سوختی متنوعتری خواهند رفت تا هم مقررات جدید را رعایت کنند و هم از هزینههای بالای سوختهای بر پایه گازوییل اجتناب کنند.

بر اساس اعلام نظر شرکت کنندگان کنفرانس، در واقع به دلیل عرضه ناکافی سوخت دارای سولفور 0.5 درصد در سال‌های ابتدایی پس از اجرای این مقررات، از سال 2020 با موارد متعدد عدم رعایت مقررات جدید روبرو خواهیم بود و در کشتیهایی که فناوری تصفیه گازهای خروجی را نصب میکنند، مصرف نفت کوره از 10 میلیون تن در سال 2019 به 100 میلیون تن در سال 2025 افزایش خواهد یافت.

بر اساس اعلام نظر سم سارال، مدیرعامل Cockett Marine Oil "تصمیم IMO شروع یک مرحله غیرقابل اجتناب در صنعت بانکرینگ بود." وی همچنین افزود؛ اجرای محدودیت الایندگی سولفور میتواند در زنجیره تامین سوخت اختلال ایجاد کند. به عنوان مثال برخی از پالایشگاهها باید شاخصهای نفتی خود را تغییر دهند و یا این‌که فشار بیشتری بر تاسیسات ذخیره سازی وارد شود.[1] - International Maritime Organization 

۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۱۶:۱۲
تعداد بازدید : ۸۰۳