اخبار

سیستم خودکار Moormaster جهت مهار کشتی

نقش طناب جهت مهار کشتی به اسکله، با توجه به پیشرفت تکنولوژی تقلیل یافته است

 

نقش طناب جهت مهار کشتی به اسکله، با توجه به پیشرفت تکنولوژی تقلیل یافته است. سیستم Moormaster یک تکنولوژی پهلوگیری خودکار مبتنی بر خلا مغناطیسی است که کشتی را در هنگام پهلوگیری به اسکله به خود جذب نموده و عملیات پهلودهی کشتی را به راحتی انجام و نیاز به نقش طناب را حذف نموده است. سیستم Moormaster از راه دور کنترل و در عرض چند ثانیه به کشتی نصب می گردد. در روش جدید پهلوگیری کشتی به اسکله، استفاده از یدک کش، به حداقل زمان خود کاهش می یابد و چنانچه بندری از این سیستم استفاده کند، دیگر احتیاجی به نصب ضربه گیر نخواهد بود.

۲۴ آذر ۱۳۹۵ ۱۳:۴۵
www.moormaster.com |
تعداد بازدید : ۸۳۰