اخبار

ربات تمیز کننده بدنه کشتی

ربات تمیز کننده بدنه کشتی (chariot Robotics Environment) یک سیستم جدید مکانیکی

 

برای پاک‌سازی و صیقل بدنه کشتی در حوضچه خشک است که در لنگرگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکنولوژی جدید سازگار با محیط زیست، جهت پاک‌سازی و رفع پوشش زنگ زده بدنه کشتی است که با استفاده از یک ربات مغناطیسی و با فشار بالای آب، سطح بدنه کشتی را جارو می‌نماید. این سیستم کنترل رادیویی با افزایش بهره‌وری، بهبود ایمنی کارگران اجازه می‌دهد تا دیگر مراحل تعمیرات برروی کشتی به‌صورت همزمان صورت گیرد. این سیستم با رویکرد آماده سازی بدنه کشتی، حمایت از سلامتی کارگران، به حداقل رساندن ضایعات پردازش و حفاظت از محیط زیست، حذف زباله های خطرناک، کاهش زمان و هزینه های با ارزش در طول پروسه پاک‌سازی بدنه کشتی، طراحی گردیده است.

 

 

 www.prnewswire.com

۱ دی ۱۳۹۵ ۱۳:۴۵