اخبار

انتصاب مدیرکل تامین ونگهداری تجهیزات

انتصاب مدیرکل تامین ونگهداری تجهیزات
باحکم محمد سعید نژاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، بنا پیشنهاد معاونت مهندسی وتوسعه امور زیربنایی، فرهاد منتصر کوهساری به سمت مدیرکل تامین ونگهداری تجهیزات منصوب شد .
حکم آقای کوهساری
۵ دی ۱۳۹۵ ۱۱:۰۵
مرکز روابط عمومی |