اخبار

اتحاد ترمینال‌ها راهی برای مقابله با اثرات منفی کشتی‌های بزرگ

اتحاد ترمینال‌ها می تواند راهی برای مقابله با اثرات منفی کشتی‌های بزرگ باشد

 

با فرض این‌که اتحاد ترمینال‌ها مانعی برای اپراتورهای بندر و ترمینال نیست، می‌توان گفت که چنین اتحادهایی عامل کلیدی برای کاهش اثرات منفی سه عامل مخرب اتحادهای بزرگ‌تر، کشتی‌های بزرگ‌تر و اثر منفی کشتی‌های بزرگ هستند. حال که بیشتر متصدیان حمل و نقل مهم دنیا به ایجاد اتحاد با سایر خطوط کانتینری پرداخته اند، اتحاد ترمینال‌ها می تواند راهی برای کاهش مدت زمان بازگشت شناورها و تقلیل هزینه‌ها باشد. بنابراین می‌توان گفت که اتحاد ترمینال‌ها راه‌حلی بلندمدت برای مقابله با تراکم است.

 

۱۴ دی ۱۳۹۵ ۱۰:۴۷
Loadstar |
تعداد بازدید : ۸۰۳