اخبار

انتصاب مدیرکل توسعه منابع انسانی وپشتیبانی

انتصاب مدیرکل توسعه منابع انسانی وپشتیبانی
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، بنا پیشنهاد معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع جبار جلیلیان به عنوان مدیرکل توسعه منابع انسانی وپشتیبانی منصوب شد .
حکم آقای جلیلیان
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۴۴
مرکز روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۲,۷۶۳