اخبار

انتصاب رئیس صندوق بازنشستگی ووظیفه مستخدمین

انتصاب رئیس صندوق بازنشستگی ووظیفه مستخدمین
باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، جواد جهاندار به عنوان مشاور مدیرعامل ورئیس صندوق بازنشستگی ووظیفه مستخدمین سازمان بنادر ودریانوردی منصوب شد .
حکم
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ ۰۷:۵۲
مرکز روابط عمومی |