اخبار

تاسیس اولین موسسه مخاطرات و ریسک در آسیا

دانشگاه ملی سنگاپور و بنیاد لویدز اقدام به تاسیس

 

موسسه ای در سنگاپور نموده اند که در آسیا اولین موسسه در زمینه بررسی مخاطرات و ریسک خواهد بود. در واقع همکاری لویدز و استفاده از دانش و تجربه فراوان آن‌ها پایه‌های بسیار قابل توجه علمی به این بنیاد تحقیقاتی خواهد داد. این موسسه علوم مختلف انسانی، کاربردی، مهندسی، علوم محض و تعامل عملیات چند وجهی را از دیدگاه عام بررسی خواهد نمود.

 

۱۶ فروردین ۱۳۹۶ ۱۳:۵۷
http://www.lloydslist.com |
تعداد بازدید : ۶۲۴