اخبار

روز جهانی دریانوردی

روز جهانی دریانوردی
زمان :21 شهریور ماه 1396 مکان :سازمان اسناد و کتابخانه ملی
پوستر روز جهانی دریانوردی
۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۲
مرکز روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۵۰۸