مراکز صدور گواهینامه سلامت پزشکی دریانوردان

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۱ دی ۱۳۹۴
نام استانپزشک ناظرپزشکان معتمد-سفرهای نزدیک به ساحلپزشکان معتمد-سفرهای نامحدود
بوشهردکتر محسنی
09364857450
بوشهر- دکتر رستگارپور 07733326314
بوشهر - دکتر جهانگیریان باورصاد 07733550053
بوشهر-دکتر حاجیانی 077233535912
دیر - دکتر بحرانی فرد 07735425134
گناوه -دکتر پورداوود 07733122972
گناوه- دکتر باقرزاده 07733134439
دلوار - دکتر قاسمی 07735232644
کنگان-دکتر محبوب نیا 07737223140
عسلویه -دکتر کرمی 07737266402
دیلم-دکتر فروزان 077233241850
بوشهر - دکتر رستگارپور 07733326314
خوزستاندکتر خدرائی
09161514630
آبادان - دکتر جعفری 0930260669
آبادان -دکتر فیلسوف 06153338901
آبادان -دکتر بهشتی 06153308180
ماهشهر- دکتر ابراهیمی 06152322114/06152322111
هندیجان - دکتر چاروسایی 06152576527/06152573555
شادگان - دکتر میمندپور 06153721617
خرمشهر - دکتر مقام06153505300
بندر امام - دکتر نعیم آسا 06152229316
اروند کنار - دکتر حسینی نژاد 06153393195
آبادان - دکتر جعفری 09302606699
بندر امام - دکتر نعیم آسا 06152229316
سیستان و بلوچستانخانم دکتر طیاری
09121881782
چابهار- دکتر حسین نژاد 05435322645
کنارک -دکتر صادقی
چابهار-دکتر حسینی
چابهار - دکتر حسین نژاد 05435322645
گیلاندکتر جانزاده
09111831358/01344543165
بندر انزلی - دکتر پوراسحاق 01344544260
بندر انزلی -خانم دکتر راستخانه 01344424039
رشت - دکتر بوستان 01333278789
آستارا - دکتر عشایری 0182535660
آستانه اشرفیه - دکتر دلاور رفیعی 01342126882
بندر انزلی - دکتر پور اسحاق 01344544260
بندر انزلی - خانم دکتر راستخانه 01344424039
مازندراندکتر کیاکجوری
09111937377
نوشهر- دکتر امیری0115236895
بهشهر - دکتر سودمند01134534418
ترکمن - دکتر خواجه01134424046
بابلسر - دکتر صادقی01125251173
ساری - دکتر بریمانی01133310122
نوشهر - دکتر امیری 0115236895
هرمزگاندکتر قلعه نوئی
09151711004
بندرعباس - دکتر توسلی 07632236557
بندرعباس -دکتر جمالیزاده07632222450
بندرعباس -دکتر رحیمی 07633425019
بندر لنگه - دکتر بهمن 07644241918
میناب - دکتر حبیب زاده 0764228498
قشم - دکتر محمدی 076522805
پارسیان - دکتر رستگار 07644622048
جاسک - دکتر حکمت نیا 07642521831
کیش - دکتر رضا نیا 076444432424
بندر خمیر - دکتر قرنجیکی 07633222744
بندر خمیر - دکتر خوش طالع 07633221668
سیریک- دکتر علی آبادی 07642374848
بندر عباس - دکتر جمالیزاده 07632222450
بندر عباس -دکتر رحیمی 07607633425019
تهراندکتر زرگری
09123541253
دکتر حیدری22230729
دکتر فرج الهی به عنوان جانشین
تهران -چیذر- میدان ندا، درمانگاه ندا 22230729
تهران
دکتر فاطمی مقدم (نفتکش)، 23805011
دکتر توکلی،
دکتر صفی خانی
(کشتیرانی ج.ا.ا)، 24867205-24867209
دکتر حیدری، دکتر فرج الهی 22230729
اطلاعات بیشتر : اداره کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی

کشورهای دارای تفاهم نامه شناسایی گواهی نامه های دریانوردی

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۱ دی ۱۳۹۴
کشور پذیرنده گواهینامهکشور پذیرفته شدهتاریخ توافق
ایرانبنگلادش31/12/2014
بنگلادشایران31/12/2014
ایرانهند13/12/2001
هندایران13/12/2001
ایرانغنا10/01/2001
غناایران10/01/2001
ایرانلهستان30/01/2002
لهستانایران30/01/2002
ایرانسنگاپور30/01/2002
سنگاپورایران18/02/2002
ایرانپاکستان09/02/2002
پاکستانایران23/01/2002
ایراناکراین10/06/2002
اکراینایران10/06/2002
ایراناسترالیا20/05/2002
استرالیاایران06/05/2002
ایرانهنگ کنگ10/06/2002
هنگ کنگایران10/06/2002
ایرانمالتا02/06/2003
مالتاایران12/06/2003
ایرانانگلیس30/01/2002
انگلیسایران26/11/2003
ایرانروسیه18/05/2007
روسیهایران18/05/2007
ایرانقبرس16/10/2007
قبرسایران16/10/2007
ایرانبلژیک29/07/2015
بلژیکایران9/07/2015
فیلیپینایران25/06/2010
ایرانفیلیپین25/06/2010
وانواتاایران26/12/2001
پاناماایران08/01/2002
بلیزایران07/08/2002
باربادوسایران12/02/2008
سنت وینسنت و گراناداایران20/11/2009
پاناماایران11/04/2016
اطلاعات بیشتر : اداره کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی
اداره کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی
select
اداره کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی
select
[ ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ]
[ ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ]
[ ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ]
[ ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ]
MRM
[ ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ]
[ ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ]
[ ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ]
[ ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ]
[ ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ]
[ ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ]
اداره کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی