تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
عنوانخدمات جستجو و نجات به شناورهای ایرانی و غیرایرانیخدمات جستجو و نجات به شناورهای ایرانیشناورهای مغروق ایرانینجات یافتگان ایرانی و غیرایرانینجات یافتگان غیرایرانیخدمات پزشکی به ایرانی و غیرایرانی هاخدمات پزشکی به غیرایرانی ها
3 ماهه اول 96151571247597
خرداد 96995605155
اردیبهشت 96110322282
فروردین 96552320160
سال 1396       
12 ماهه 955753224533914921
بهمن 9522112161
9 ماهه 955046183753511017
آذر 9566329373
آبان 95311311381
مهر 9533121171
6 ماهه اول 95363413294188812
شهریور 9544034272
مرداد 95543387171
تیر 95441693163
سه ماهه اول 95232291536486
خرداد 95775580130
اردیبهشت 95761354194
فروردین 95993602162
سال 1395       
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی