تاریخ آخرین بروز رسانی : ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
عنوانخدمات جستجو و نجات به شناورهای ایرانی و غیرایرانیخدمات جستجو و نجات به شناورهای ایرانیشناورهای مغروق ایرانینجات یافتگان ایرانی و غیرایرانینجات یافتگان غیرایرانیخدمات پزشکی به ایرانی و غیرایرانی هاخدمات پزشکی به غیرایرانی ها
12 ماهه 955753224533914921
بهمن 9522112161
9 ماهه 955046183753511017
آذر 9566329373
آبان 95311311381
مهر 9533121171
6 ماهه اول 95363413294188812
شهریور 9544034272
مرداد 95543387171
تیر 95441693163
سه ماهه اول 95232291536486
خرداد 95775580130
اردیبهشت 95761354194
فروردین 95993602162
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی