تعداد بازدیدکنندگان

۲۲۸ نفر
۳,۷۱۴,۳۳۵ نفر
۱,۰۳۶ نفر
۱,۷۳۸ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۲۷ ۱,۰۳۶   کاربر ۲,۴۳۷   صفحه
۰۷/۲۶ ۱,۷۳۸   کاربر ۵,۱۹۹   صفحه
۰۷/۲۵ ۱,۹۰۲   کاربر ۵,۰۰۲   صفحه
۰۷/۲۴ ۱,۸۵۸   کاربر ۵,۲۲۱   صفحه
۰۷/۲۳ ۲,۰۰۲   کاربر ۵,۳۹۲   صفحه
۰۷/۲۲ ۱,۷۲۵   کاربر ۵,۱۰۶   صفحه
۰۷/۲۱ ۹۵۶   کاربر ۲,۳۷۶   صفحه
۰۷/۲۰ ۱,۲۴۲   کاربر ۳,۱۲۴   صفحه
۰۷/۱۹ ۱,۷۶۹   کاربر ۴,۸۲۸   صفحه
۰۷/۱۸ ۱,۷۹۱   کاربر ۴,۹۹۴   صفحه
۰۷/۱۷ ۱,۹۱۰   کاربر ۵,۱۲۴   صفحه
۰۷/۱۶ ۱,۷۱۴   کاربر ۴,۲۷۹   صفحه
۰۷/۱۵ ۱,۶۹۹   کاربر ۴,۵۱۲   صفحه
۰۷/۱۴ ۸۹۰   کاربر ۲,۵۱۷   صفحه
۰۷/۱۳ ۹۸۰   کاربر ۲,۶۵۶   صفحه
۰۷/۱۲ ۱,۸۰۶   کاربر ۵,۱۲۰   صفحه
۰۷/۱۱ ۱,۶۰۲   کاربر ۴,۷۹۳   صفحه
۰۷/۱۰ ۱,۸۱۸   کاربر ۵,۲۶۹   صفحه
۰۷/۰۹ ۷۱۱   کاربر ۱,۹۳۲   صفحه
۰۷/۰۸ ۷۵۵   کاربر ۱,۹۱۸   صفحه
۰۷/۰۷ ۹۱۱   کاربر ۲,۸۷۳   صفحه
۰۷/۰۶ ۱,۰۴۲   کاربر ۳,۱۸۴   صفحه
۰۷/۰۵ ۲,۸۰۷   کاربر ۶,۳۲۶   صفحه
۰۷/۰۴ ۱,۶۶۴   کاربر ۴,۴۴۵   صفحه
۰۷/۰۳ ۲,۹۲۹   کاربر ۵,۸۳۸   صفحه
۰۷/۰۲ ۱,۵۷۸   کاربر ۴,۶۱۰   صفحه
۰۷/۰۱ ۱,۶۰۹   کاربر ۴,۵۳۷   صفحه
۰۶/۳۱ ۸۵۳   کاربر ۱,۹۷۷   صفحه
۰۶/۳۰ ۱,۳۳۱   کاربر ۳,۰۴۹   صفحه
۰۶/۲۹ ۱,۷۰۶   کاربر ۵,۰۶۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۹۴,۰۷۸ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۵۸,۷۷۱ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۳۰۰,۳۱۶ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۱۰,۹۷۴ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۱۱,۳۶۰ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۱۰,۰۰۱ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۹۳,۳۰۵ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۵۰,۸۰۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۵۳۲,۵۰۶ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶۴۶,۹۶۵ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۹۷,۶۵۷ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۷۱۸,۲۱۴ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶۸۸,۹۴۷ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۷۱,۶۸۵ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶۷۹,۱۹۸ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶۴۴,۸۲۷ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۴۲,۲۴۱ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۸۴,۷۱۴ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۵۴,۱۲۰ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۳۴,۹۱۲ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۲۷,۳۰۴ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۴۸,۲۰۵ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۳۸,۵۳۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۳۶,۲۷۱ ۴ %