تعداد بازدیدکنندگان

۱۱۹ نفر
۳,۶۱۵,۲۶۴ نفر
۴۱۹ نفر
۱,۴۱۲ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۶ ۴۱۹   کاربر ۱,۱۴۸   صفحه
۰۵/۲۵ ۱,۴۱۲   کاربر ۴,۱۲۷   صفحه
۰۵/۲۴ ۱,۳۰۸   کاربر ۳,۶۴۰   صفحه
۰۵/۲۳ ۱,۵۶۷   کاربر ۴,۶۷۸   صفحه
۰۵/۲۲ ۱,۴۶۵   کاربر ۴,۳۱۲   صفحه
۰۵/۲۱ ۱,۴۷۳   کاربر ۴,۰۵۱   صفحه
۰۵/۲۰ ۷۰۴   کاربر ۲,۰۵۶   صفحه
۰۵/۱۹ ۹۵۹   کاربر ۲,۷۸۲   صفحه
۰۵/۱۸ ۱,۴۱۰   کاربر ۴,۰۸۹   صفحه
۰۵/۱۷ ۱,۵۲۷   کاربر ۴,۴۷۸   صفحه
۰۵/۱۶ ۱,۷۲۰   کاربر ۵,۴۱۹   صفحه
۰۵/۱۵ ۱,۹۲۱   کاربر ۴,۷۰۳   صفحه
۰۵/۱۴ ۱,۰۱۸   کاربر ۲,۶۶۰   صفحه
۰۵/۱۳ ۸۵۷   کاربر ۲,۲۲۴   صفحه
۰۵/۱۲ ۱,۰۵۷   کاربر ۲,۷۸۵   صفحه
۰۵/۱۱ ۱,۴۳۱   کاربر ۴,۱۰۵   صفحه
۰۵/۱۰ ۴,۸۶۰   کاربر ۷,۸۱۵   صفحه
۰۵/۰۹ ۴,۷۶۸   کاربر ۸,۵۶۸   صفحه
۰۵/۰۸ ۴,۷۸۳   کاربر ۷,۷۹۶   صفحه
۰۵/۰۷ ۴,۴۴۹   کاربر ۷,۸۱۲   صفحه
۰۵/۰۶ ۳,۲۳۹   کاربر ۴,۶۲۹   صفحه
۰۵/۰۵ ۳,۷۵۶   کاربر ۶,۲۷۸   صفحه
۰۵/۰۴ ۶,۲۱۴   کاربر ۱۰,۲۱۶   صفحه
۰۵/۰۳ ۴,۴۵۶   کاربر ۸,۶۵۰   صفحه
۰۵/۰۲ ۵,۴۰۸   کاربر ۸,۹۱۰   صفحه
۰۵/۰۱ ۴,۴۶۷   کاربر ۷,۵۳۷   صفحه
۰۴/۳۱ ۴,۹۴۹   کاربر ۸,۶۱۶   صفحه
۰۴/۳۰ ۳,۹۶۲   کاربر ۵,۲۸۵   صفحه
۰۴/۲۹ ۳,۳۸۰   کاربر ۵,۱۲۸   صفحه
۰۴/۲۸ ۴,۱۶۰   کاربر ۷,۷۶۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۸۷,۱۹۰ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۵۲,۹۷۰ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۹۶,۲۷۲ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۰۷,۵۳۶ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۰۹,۰۱۰ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۰۷,۵۷۰ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۹۰,۹۰۹ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۴۴,۶۶۳ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۵۱۹,۱۰۰ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶۲۸,۷۵۲ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۷۷,۲۰۹ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۹۵,۸۵۸ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶۶۷,۸۲۹ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۵۲,۵۰۸ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶۵۹,۷۲۶ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶۲۶,۶۴۳ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۲۹,۲۴۰ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۷۴,۰۱۴ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۴۵,۰۵۵ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۲۵,۹۱۷ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۱۷,۴۱۴ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۴۰,۲۴۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۲۹,۴۶۱ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۲۷,۲۱۰ ۴ %