تعداد بازدیدکنندگان

۲۰۰ نفر
۳,۴۲۴,۸۰۷ نفر
۲,۳۳۸ نفر
۵,۵۰۸ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۰۴ ۲,۳۳۸   کاربر ۳,۸۲۲   صفحه
۰۴/۰۳ ۵,۵۰۸   کاربر ۹,۶۵۸   صفحه
۰۴/۰۲ ۴,۱۰۷   کاربر ۶,۵۳۱   صفحه
۰۴/۰۱ ۴,۹۳۴   کاربر ۸,۵۸۹   صفحه
۰۳/۳۱ ۴,۵۸۸   کاربر ۹,۳۱۰   صفحه
۰۳/۳۰ ۴,۵۸۱   کاربر ۸,۹۸۲   صفحه
۰۳/۲۹ ۴,۵۲۴   کاربر ۸,۴۴۷   صفحه
۰۳/۲۸ ۴,۳۸۷   کاربر ۷,۶۸۳   صفحه
۰۳/۲۷ ۵,۸۴۶   کاربر ۹,۳۸۰   صفحه
۰۳/۲۶ ۳,۵۰۲   کاربر ۵,۱۸۳   صفحه
۰۳/۲۵ ۳,۸۷۵   کاربر ۶,۲۱۶   صفحه
۰۳/۲۴ ۴,۶۴۹   کاربر ۷,۹۸۷   صفحه
۰۳/۲۳ ۴,۶۷۴   کاربر ۸,۴۲۴   صفحه
۰۳/۲۲ ۴,۶۲۸   کاربر ۸,۳۹۷   صفحه
۰۳/۲۱ ۴,۳۹۶   کاربر ۷,۷۹۷   صفحه
۰۳/۲۰ ۴,۴۴۶   کاربر ۸,۲۰۶   صفحه
۰۳/۱۹ ۳,۶۶۴   کاربر ۵,۲۷۹   صفحه
۰۳/۱۸ ۴,۵۸۹   کاربر ۶,۷۳۰   صفحه
۰۳/۱۷ ۴,۰۵۷   کاربر ۶,۹۴۱   صفحه
۰۳/۱۶ ۸,۷۵۷   کاربر ۱۲,۰۰۶   صفحه
۰۳/۱۵ ۳,۵۹۱   کاربر ۵,۳۴۲   صفحه
۰۳/۱۴ ۳,۱۷۹   کاربر ۴,۴۷۴   صفحه
۰۳/۱۳ ۳,۶۴۴   کاربر ۶,۶۳۶   صفحه
۰۳/۱۲ ۳,۰۱۸   کاربر ۴,۵۲۸   صفحه
۰۳/۱۱ ۴,۰۴۶   کاربر ۶,۲۰۹   صفحه
۰۳/۱۰ ۴,۰۴۹   کاربر ۷,۱۶۸   صفحه
۰۳/۰۹ ۴,۰۱۷   کاربر ۷,۱۹۸   صفحه
۰۳/۰۸ ۴,۷۸۹   کاربر ۸,۸۷۶   صفحه
۰۳/۰۷ ۴,۷۵۵   کاربر ۸,۵۹۸   صفحه
۰۳/۰۶ ۴,۱۷۷   کاربر ۷,۶۹۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۷۶,۲۱۲ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۴۲,۹۴۷ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۸۶,۹۴۱ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۰۰,۴۱۸ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۰۲,۳۷۷ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۰۰,۹۴۱ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۸۴,۰۰۰ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۳۵,۲۳۲ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۵۰۳,۹۶۹ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶۰۷,۹۵۷ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۴۹,۹۵۱ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۷۱,۲۶۰ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶۴۴,۹۵۱ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۳۱,۶۳۵ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶۳۷,۴۶۴ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶۰۶,۸۸۳ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۱۰,۹۲۳ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۵۹,۴۴۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۳۲,۰۳۲ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۱۳,۶۵۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۰۵,۹۹۱ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۲۸,۶۰۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۱۸,۰۵۳ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۱۵,۹۰۱ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۳۴۰,۹۸۶ ۴۱ %
USA
USA
۶۵۵,۴۹۳ ۲۰ %
ZZZ
ZZZ
۵۳۲,۰۹۹ ۱۶ %
EU
EU
۲۰۱,۳۶۷ ۶ %
CHN
CHN
۱۶۰,۸۸۲ ۵ %

۹۶,۶۲۵ ۳ %
UKR
UKR
۷۱,۹۸۸ ۲ %
GBR
GBR
۷۰,۰۸۶ ۲ %
FRA
FRA
۳۵,۷۷۷ ۱ %
DEU
DEU
۳۴,۴۸۵ ۱ %
ROM
ROM
۲۳,۴۴۶ ۱ %
RUS
RUS
۲۲,۳۰۳ ۱ %
IND
IND
۱۴,۲۹۵ ۰ %
JPN
JPN
۹,۳۲۹ ۰ %
ARE
ARE
۸,۳۸۷ ۰ %
NOR
NOR
۷,۴۷۳ ۰ %
NLD
NLD
۶,۷۹۹ ۰ %
KOR
KOR
۶,۶۳۶ ۰ %
FIN
FIN
۶,۱۱۵ ۰ %
CAN
CAN
۵,۷۴۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۷۷۶,۹۵۵ ۲۳ %
Other
Other
۶۴۹,۲۰۵ ۱۹ %
Firefox
Firefox
۶۰۱,۰۱۱ ۱۸ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۵۹,۴۱۳ ۱۱ %
Mozilla
Mozilla
۳۰۴,۸۲۹ ۹ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۳۴,۸۰۴ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۴۴,۲۸۶ ۴ %
Safari
Safari
۱۰۶,۰۹۱ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۷۲,۴۲۸ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۱,۴۰۵ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۶۱,۱۴۴ ۲ %
Opera
Opera
۲۵,۴۹۴ ۱ %
Edge
Edge
۳,۴۵۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱,۰۸۸,۵۴۵ ۳۲ %
Windows 7 ۱,۰۶۹,۹۳۴ ۳۲ %
XP ۴۲۶,۷۶۷ ۱۳ %
Windows 2003 ۲۴۱,۳۱۷ ۷ %
Linux ۲۲۸,۱۷۶ ۷ %
iOS ۱۲۴,۶۳۹ ۴ %
Windows 8 ۷۴,۸۴۰ ۲ %
Vista ۴۵,۱۹۸ ۱ %
Windows 10 ۳۶,۸۰۰ ۱ %
Android ۲۴,۹۵۱ ۱ %
FreeBSD ۴۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سازمان بنادر و دریانوردی ۱۶,۷۹۰
سازمان بنادر ۱۴,۹۰۱
PMO.IR ۹,۵۱۶
www.pmo.ir ۵,۱۰۳
pmo ۴,۲۵۷
استخدام ۳,۲۱۰
سازمان بنادر و کشتیرانی ۲,۹۸۱
بنادر ۱,۹۴۰
سازمان بنادر ودریانوردی ۱,۹۲۳
pmo iran ۱,۶۲۰
سازمان بنادرودریانوردی ۱,۵۹۵
http://www.pmo.ir/fa/filepool2/download/0bc590eb250fc93c5a92258d77f5c0bdd60eee51ae2e2c6db1f6b35e833c3aa2 ۱,۴۹۳
1234 ۱,۳۰۷
سازمان بنادر و دریا نوردی ۱,۲۹۳
سایت سازمان بنادر ۱,۲۳۵
بنادر ایران ۱,۱۵۹
اداره بندر ۱,۱۴۶
کشتیرانی ۱,۰۶۶
سایت سازمان بنادر و دریانوردی ۷۶۲
بنادر و دریانوردی ۶۸۹
بنادرودریانوردی ۶۸۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۶۶۳
سازمان کشتیرانی ۵۶۹
دریانوردی ۵۵۲
بنادر و کشتیرانی ۵۵۲
اداره بنادر و دریانوردی ۴۷۸
سازمان بنادر ودریا نوردی ۴۶۱
سازمان بنادر وکشتیرانی ۴۵۷
امتحانات ۴۴۸
سازمان بنادر و دریانوردی ایران ۴۲۵
استخدامی ۴۲۱
سازمان بنادر و کشتیرانی ایران ۴۱۷
سایت اداره بندر ۴۱۲
اداره بنادر و کشتیرانی ۳۸۲
سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۳۷۷
www.pmo.com ۳۵۷
چارت سازمانی ۳۵۴
شرکت کشتیرانی ۳۵۰
سازمان کشتیرانی و بنادر ایران ۳۴۱
اداره بنادر ۳۲۷
متن تقدیر نامه ۳۲۰
آزمون ۳۰۵
کنوانسیون ۲۸۴
تعرفه ۲۷۰
سازمان دریانوردی ۲۶۸
سازمان بنادروکشتیرانی ۲۶۲
اداره کل بنادر و دریانوردی ۲۶۰
http://pmo.ir/ ۲۵۳
فرم ۲۴۵
گارد ۲۳۹