تعداد بازدیدکنندگان

۱۷۴ نفر
۱۱,۲۳۴,۷۷۱ نفر
۴۳۰ نفر
۹,۲۴۲ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۲۸ ۱۷۳   کاربر ۳۹۱   صفحه
۰۹/۲۷ ۴,۲۰۵   کاربر ۸,۶۰۵   صفحه
۰۹/۲۶ ۳,۳۶۴   کاربر ۷,۷۵۷   صفحه
۰۹/۲۵ ۳,۵۱۱   کاربر ۷,۸۸۰   صفحه
۰۹/۲۴ ۲,۲۷۲   کاربر ۴,۳۴۱   صفحه
۰۹/۲۳ ۲,۴۶۱   کاربر ۵,۱۶۴   صفحه
۰۹/۲۲ ۳,۲۲۷   کاربر ۷,۳۸۳   صفحه
۰۹/۲۱ ۳,۷۶۲   کاربر ۷,۸۲۷   صفحه
۰۹/۲۰ ۳,۶۲۹   کاربر ۸,۵۱۶   صفحه
۰۹/۱۹ ۲,۵۶۷   کاربر ۷,۲۱۴   صفحه
۰۹/۱۸ ۱,۷۸۸   کاربر ۵,۰۳۱   صفحه
۰۹/۱۷ ۸۶۴   کاربر ۲,۳۵۲   صفحه
۰۹/۱۶ ۱,۰۸۶   کاربر ۳,۰۸۲   صفحه
۰۹/۱۵ ۹۰۹   کاربر ۲,۳۰۸   صفحه
۰۹/۱۴ ۱,۵۸۰   کاربر ۴,۱۹۶   صفحه
۰۹/۱۳ ۱,۸۰۰   کاربر ۵,۱۱۱   صفحه
۰۹/۱۲ ۱,۹۲۱   کاربر ۵,۱۸۸   صفحه
۰۹/۱۱ ۱,۷۵۹   کاربر ۴,۸۴۹   صفحه
۰۹/۱۰ ۸۲۶   کاربر ۲,۱۷۶   صفحه
۰۹/۰۹ ۱,۰۹۴   کاربر ۲,۸۳۹   صفحه
۰۹/۰۸ ۱,۶۸۲   کاربر ۴,۷۷۷   صفحه
۰۹/۰۷ ۱,۸۹۰   کاربر ۵,۳۲۰   صفحه
۰۹/۰۶ ۱,۰۷۵   کاربر ۲,۹۸۷   صفحه
۰۹/۰۵ ۱,۶۴۴   کاربر ۴,۳۰۹   صفحه
۰۹/۰۴ ۱,۷۶۸   کاربر ۴,۹۷۶   صفحه
۰۹/۰۳ ۹۵۴   کاربر ۲,۹۴۳   صفحه
۰۹/۰۲ ۱,۰۹۹   کاربر ۳,۳۵۸   صفحه
۰۹/۰۱ ۱,۷۷۵   کاربر ۵,۴۱۶   صفحه
۰۸/۳۰ ۱,۸۹۶   کاربر ۵,۲۱۵   صفحه
۰۸/۲۹ ۱,۶۷۷   کاربر ۵,۱۷۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۰۱,۴۶۱ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۶۴,۱۷۶ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۳۰۴,۰۶۰ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۱۳,۷۲۶ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۱۳,۴۱۶ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۱۲,۲۰۵ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۹۵,۶۲۱ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۵۶,۱۹۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۵۴۵,۸۷۲ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶۶۶,۹۴۱ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷۱۹,۹۹۵ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۷۴۱,۰۶۰ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷۰۹,۵۸۱ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۹۱,۸۷۳ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶۹۹,۹۲۲ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶۶۳,۱۴۶ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۵۶,۷۶۵ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۹۶,۷۴۴ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۶۵,۹۱۰ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۴۵,۶۲۲ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۳۸,۹۳۱ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۵۸,۸۶۸ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۴۹,۳۵۱ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۴۵,۶۴۴ ۴ %