تعداد بازدیدکنندگان

۱۰۷ نفر
۲,۸۲۵,۰۱۵ نفر
۶,۳۴۵ نفر
۴,۱۷۸ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۴ ۶,۳۴۵   کاربر ۷,۶۲۰   صفحه
۱۱/۰۳ ۴,۱۷۸   کاربر ۷,۴۷۴   صفحه
۱۱/۰۲ ۳,۶۶۳   کاربر ۸,۳۸۸   صفحه
۱۱/۰۱ ۲,۲۵۱   کاربر ۴,۵۵۸   صفحه
۱۰/۳۰ ۲,۷۵۷   کاربر ۴,۱۶۰   صفحه
۱۰/۲۹ ۴,۱۵۲   کاربر ۶,۷۱۰   صفحه
۱۰/۲۸ ۱۸,۶۳۹   کاربر ۲۱,۶۰۸   صفحه
۱۰/۲۷ ۵,۷۰۰   کاربر ۲۸,۳۵۲   صفحه
۱۰/۲۶ ۵,۳۴۷   کاربر ۸,۵۹۰   صفحه
۱۰/۲۵ ۶,۲۹۹   کاربر ۹,۶۸۲   صفحه
۱۰/۲۴ ۵,۶۶۹   کاربر ۷,۱۴۸   صفحه
۱۰/۲۳ ۴,۵۶۵   کاربر ۶,۳۹۳   صفحه
۱۰/۲۲ ۶,۷۵۷   کاربر ۹,۴۳۱   صفحه
۱۰/۲۱ ۶,۱۲۹   کاربر ۱۱,۳۳۳   صفحه
۱۰/۲۰ ۵,۲۰۱   کاربر ۱۵,۲۵۰   صفحه
۱۰/۱۹ ۶,۰۵۰   کاربر ۱۵,۵۰۱   صفحه
۱۰/۱۸ ۱۰,۸۵۶   کاربر ۱۵,۰۵۳   صفحه
۱۰/۱۷ ۴,۸۱۹   کاربر ۶,۳۲۸   صفحه
۱۰/۱۶ ۴,۱۶۶   کاربر ۶,۳۵۶   صفحه
۱۰/۱۵ ۴,۹۱۹   کاربر ۷,۶۷۵   صفحه
۱۰/۱۴ ۴,۶۱۲   کاربر ۷,۵۲۷   صفحه
۱۰/۱۳ ۵,۵۳۲   کاربر ۸,۸۷۴   صفحه
۱۰/۱۲ ۴,۹۳۴   کاربر ۸,۱۳۶   صفحه
۱۰/۱۱ ۵,۶۸۴   کاربر ۸,۵۴۸   صفحه
۱۰/۱۰ ۴,۱۴۰   کاربر ۵,۷۲۴   صفحه
۱۰/۰۹ ۴,۴۱۴   کاربر ۶,۴۷۱   صفحه
۱۰/۰۸ ۵,۷۸۷   کاربر ۹,۷۸۹   صفحه
۱۰/۰۷ ۵,۵۹۵   کاربر ۹,۳۲۲   صفحه
۱۰/۰۶ ۶,۸۲۳   کاربر ۱۱,۱۶۱   صفحه
۱۰/۰۵ ۶,۱۱۶   کاربر ۹,۹۲۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۴۲,۴۲۰ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۱۲,۷۰۱ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۶۲,۳۳۹ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۷۹,۵۹۹ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۸۳,۰۰۰ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۸۰,۸۶۱ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۶۲,۵۳۸ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۰۶,۷۵۹ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۴۵۵,۲۵۳ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۴۶,۸۱۶ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۷۹,۴۸۸ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۹۸,۳۹۵ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۷۶,۸۳۶ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۶۶,۱۴۰ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۷۰,۳۹۰ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۴۵,۹۸۴ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۶۰,۴۹۶ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۱۶,۱۸۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۹۱,۲۸۴ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۷۳,۸۵۳ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۶۷,۲۷۳ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۸۷,۸۸۵ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۷۷,۲۲۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳۷۵,۵۷۰ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۲۲۹,۲۱۷ ۴۵ %
USA
USA
۴۹۴,۹۶۱ ۱۸ %
ZZZ
ZZZ
۴۱۷,۶۳۲ ۱۵ %
CHN
CHN
۱۳۹,۱۹۷ ۵ %

۹۶,۶۲۵ ۴ %
EU
EU
۹۱,۷۳۴ ۳ %
UKR
UKR
۶۸,۵۷۶ ۲ %
GBR
GBR
۶۳,۰۴۶ ۲ %
FRA
FRA
۳۰,۷۹۴ ۱ %
DEU
DEU
۲۶,۸۱۱ ۱ %
RUS
RUS
۱۸,۷۵۸ ۱ %
ROM
ROM
۱۷,۵۸۷ ۱ %
IND
IND
۹,۴۰۵ ۰ %
JPN
JPN
۷,۵۴۱ ۰ %
ARE
ARE
۷,۳۳۸ ۰ %
NOR
NOR
۶,۶۶۴ ۰ %
NLD
NLD
۵,۵۹۸ ۰ %
FIN
FIN
۵,۳۳۷ ۰ %
THA
THA
۵,۱۸۹ ۰ %
KOR
KOR
۴,۹۶۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۶۳۰,۶۹۸ ۲۲ %
Firefox
Firefox
۴۹۲,۴۶۵ ۱۸ %
Other
Other
۴۳۲,۴۷۵ ۱۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۳۸,۶۳۱ ۱۲ %
Mozilla
Mozilla
۲۸۱,۰۳۸ ۱۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۱۹,۷۵۸ ۸ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۳۳,۷۴۴ ۵ %
Safari
Safari
۸۸,۲۹۶ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۶۰,۹۳۷ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۵۸,۶۸۲ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۵۰,۲۹۹ ۲ %
Opera
Opera
۲۲,۱۹۰ ۱ %
Edge
Edge
۱,۵۶۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۹۳۱,۱۲۴ ۳۴ %
Windows 7 ۹۰۰,۷۱۷ ۳۳ %
XP ۴۰۱,۴۳۶ ۱۴ %
Windows 2003 ۲۴۰,۶۳۸ ۹ %
iOS ۱۰۵,۷۸۶ ۴ %
Linux ۷۷,۹۶۰ ۳ %
Windows 8 ۴۱,۴۲۵ ۱ %
Vista ۳۵,۰۷۵ ۱ %
Android ۲۰,۷۰۸ ۱ %
Windows 10 ۱۴,۸۳۴ ۱ %
FreeBSD ۳۷ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سازمان بنادر و دریانوردی ۱۶,۲۶۴
سازمان بنادر ۱۴,۳۵۱
PMO.IR ۹,۲۹۸
www.pmo.ir ۴,۹۶۰
pmo ۴,۱۰۷
سازمان بنادر و کشتیرانی ۲,۹۱۵
بنادر ۱,۸۹۵
سازمان بنادر ودریانوردی ۱,۸۶۱
pmo iran ۱,۶۰۷
سازمان بنادرودریانوردی ۱,۵۳۸
http://www.pmo.ir/fa/filepool2/download/0bc590eb250fc93c5a92258d77f5c0bdd60eee51ae2e2c6db1f6b35e833c3aa2 ۱,۴۹۳
استخدام ۱,۴۵۴
1234 ۱,۳۰۷
سازمان بنادر و دریا نوردی ۱,۲۴۱
سایت سازمان بنادر ۱,۱۵۲
بنادر ایران ۱,۱۱۶
اداره بندر ۱,۱۰۵
کشتیرانی ۱,۰۵۸
سایت سازمان بنادر و دریانوردی ۷۴۲
بنادر و دریانوردی ۶۷۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۶۶۲
بنادرودریانوردی ۶۱۷
سازمان کشتیرانی ۵۶۴
دریانوردی ۵۳۹
بنادر و کشتیرانی ۵۳۶
اداره بنادر و دریانوردی ۴۵۶
سازمان بنادر وکشتیرانی ۴۳۵
سازمان بنادر ودریا نوردی ۴۲۷
سازمان بنادر و دریانوردی ایران ۴۱۷
سازمان بنادر و کشتیرانی ایران ۴۱۰
امتحانات ۴۰۵
سایت اداره بندر ۳۹۷
اداره بنادر و کشتیرانی ۳۷۵
سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۳۷۵
چارت سازمانی ۳۵۰
شرکت کشتیرانی ۳۴۷
www.pmo.com ۳۴۲
متن تقدیر نامه ۳۱۹
سازمان کشتیرانی و بنادر ایران ۳۱۸
اداره بنادر ۳۰۷
کنوانسیون ۲۷۵
سازمان دریانوردی ۲۵۹
سازمان بنادروکشتیرانی ۲۵۹
اداره کل بنادر و دریانوردی ۲۵۷
http://pmo.ir/ ۲۴۴
سازمان بنادر دریانوردی ۲۲۶
سازمان بنادرو دریانوردی ۲۲۴
بندر نوشهر ۲۲۳
سازمان بنادر و کشتیرانی کشور ۲۱۸
استخدامی ۲۱۴