جداول تعرفه ای

کشتی های تجاری غیر نفتی در بنادر جنوبی

تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری بر کشتی‌های کانتینری، رو-رو

و غیرکانتینری / غیرنفتی در بنادر جنوبی و کشتی‌های غیرنفتی وارده به بنادر و اسکله‌هایی که کاملاً با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سواحل جنوبی احداث گردیده یا خواهد شد (همانند بنادر آفتاب و چارک )و اسکله‌های اختصاصی بنادر آزاد قشم و کیش

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
عنوانمیزان تعرفه کشتی های تجاری غیر نفتیواحد
حق ورود به دهانه بندر (به ازای هر GT)0.96سنت
حق ورود به بندر (به ازای هر GT)0.96سنت
حق تخلیه و بارگیری- در اسکله (به ازای هر تن کالا)3.19سنت
حق تخلیه و بارگیری- در لنگرگاه (به ازای هر تن کالا)1.60سنت
عوارض فانوس دریایی (به ازای هر GT)3.83سنت
هزینه توقف کنار اسکلهمطلبق با جدول شماره 2
هزینه جمع آوری زباله در هر 24 ساعت-برای شناورهای تا 200 GT1دلار
هزینه جمع آوری زباله در هر 24 ساعت-از 201 تا 500 GT2دلار
هزینه جمع آوری زباله در هر 24 ساعت- 501 تا 1000 GT4دلار
هزینه جمع آوری زباله در هر 24 ساعت- از 1001 تا 5000 GT10دلار
هزینه جمع آوری زباله در هر 24 ساعت از 5001 تا 15000 GT40دلار
هزینه جمع آوری زباله در هر 24 ساعت از 15000 GT به بالا100دلار
هزینه راهنمایی در یک رفت و برگشت (به ازی هر GT)19.16سنت
هزینه لایروبی (به ازی هر GT)15.1سنت
هزینه یدک کشی (به ازی هر GT)38.34سنت
اطلاعات بیشتر :

توافقنامه ها و توسعه بازار

اضافه‌کاری : تعرفه حق تخلیه و بارگیری و هزینه راهنمایی در ساعتهای غیراداری به میزان 10%  و در هنگام شب ، روزهای تعطیل، پنجشنبه و جمعه به میزان 20% افزایش خواهد داشت.

هزینه توقف کنار اسکله بر مبنای نرم تخلیه و بارگیری مربوط به کشتی طبق جدول ذیل محاسبه می گردد:

ردیف نوع کشتی نرم براساس نرم GTدر ساعت مازاد بر نرم GT در ساعت
 1کانتینری / رو-رو  یک روز 0.1C/GT 0.4C/GT
 2 جنرال کارگو، مسافری، بار - مسافر و صیادی سه روز 0.033C/GT 0.8C/GT
 کشتی های فله بر پنج روز 0.02C/GT 0.8C/GT
 4 شناورهای زیر 1500 GTو شناورهای تحقیقاتی، خدماتی و یدک کشی یک روز 0.028C/GT 0.11C/GT

- در هزینه راهنمایی در یک رفت و برگشت، یدک کشی و لایروبی شناورهای کانتینری و رو-رو به میزان 50% تخفیف اعمال می گردد.