جداول تعرفه ای

خدمات جانبی کانتینر در کلیه بنادر کشور

خدمات جانبی

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
عنوانمیزان تعرفهواحد
معطلی جرثقیل: پس از 30 دقیقه تأخیر به ازای هر ساعت معطلی برای هر گنتری‌کرین یا جرثقیل (کسر ساعت، یک ساعت کامل محاسبه خواهد شد)336دلار
برچسب :چسباندن برچسب بر روی کانتینر پر یا برداشتن برچسب از روی کانتینر خالی (پس از حصول اطمینان از باقی نماندن آثار کالای خطرناک در کانتینر)75900ریال
خواباندن دیواره کانتینرهای Flat Rock به ازای هر دیواره88000ریال
نصب یا جداسازی برزنت کانتینرهای 20 فوت Open Top177000ریال
نصب یا جداسازی برزنت کانتینرهای 40 فوت Open Top278000ریال
هزینه تغییر وضعیت هر دستگاه کانتینر وارداتی به ترانشیپی و بالعکس152000ریال
هزینه تغییر بندر مقصد کانتینر تحویل شده به CY جهت بارگیری به کشتی228000ریال
هزینه کانتینری که به منظور بارگیری به کشتی روی کفی قرار گرفته لیکن به درخواست نمایندگی کشتیرانی به کشتی بارگیری نشده و به CY بازگردانده شود42دلار
هزینه صدور مانیفست به ازای هر دستگاه کانتینر7600ریال
هزینه صدور اینترچنچ برای کانتینرهایی که مالکیت یا نمایندگی آنها بین خطوط و شرکتهای نمایندگی کشتیرانی تغییر می یابد228000ریال
هزینه صدور مجدد شناسنامه هر دستگاه کانتینر200000ریال
هزینه اصلاح و الحاق داده‌ها برحسب درخواست نمایندگی خط کشتیرانی یا صاحب کالا به ازای هر دستگاه کانتینر44000ریال
هزینه ورود اطلاعات لیست بارگیری به کشتی (Loading List) بصورت دستی7600ریال
هزینه تهیه و صدور نقشه نهایی بارچینی (Bay Plan) به ازاء هر دستگاه کانتینر7600ریال
هزینه اصلاح و تغییر سمت قرارگیری کانتینر در کشتی زمانی که جهت درب کانتینر صحیح نباشد14دلار
هزینه کانتینری که بدون اعلام نام بندر مقصد به بندر تحویل می‌شود228000ریال
هزینه باز و بستن درب و پلمپ (در عملیات فک یا حک) :استفاده از هر عدد پلمپ190000ریال
اجاره زمانی تجهیزات :هر ساعت گنتری‌کرین453دلار
هزینه Lashing & Unlashing (در عملیات غیر از THC):به ازای هر دستگاه کانتینر2دلار
هزینه پالتیزه نمودن کالای کانتینر LCL برای هر پالت380000ریال
اطلاعات بیشتر :

توافقنامه ها و توسعه بازار