جداول تعرفه ای

کالا- باربری کالاهای غیر کانتینری

تعرفه باربری کالای غیرکانتینری در بنادر عادی، مناطق آزاد و ویژه بندری

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
عنوانوارداتی ، مرجوعی از واردات، کابوتاژی در بندر مقصد و ترانزیت داخلیواحد
کالاهای سبک هرنگله کمتر از 20 تن - متفرقه117000ریال
کالاهای سبک هرنگله کمتر از 20 تن- آهن آلات104200ریال
کالاهای سبک هرنگله کمتر از 20 تن- کیسه ای یا پالت92500ریال
کالاهای سنگین از 21 الی 30 تن538800ریال
کالاهای سنگین از 31 الی 60 تن928550ریال
کالاهای سنگین از 61 الی 100 تن1368000ریال
کالاهای سنگین از 101 الی 140 تن1628600ریال
کالاهای سنگین بیش از 140 تن1840000ریال
*فله خشک52400ریال
فله مایع غیر نفتی13000ریال
فله مایع نفتی غیر خطرناک**131000ریال
احشام(هر راس)13000ریال
کالای سردخانه ای و منجمد78000ریال
کالای اوراقی و مواد قراضه200000ریال
کالاهای حجیم و ترافیکی***390000ریال
کالای خطرناک260000ریال
وسایل نقلیه سبک هر دستگاه784300ریال
وسایل نقلیه نیمه سنگین هر دستگاه1280000ریال
وسایل نقلیه سنگین هر دستگاه2721000ریال
اطلاعات بیشتر :

توافقنامه ها و توسعه بازار

توضیحات:

1-   باربری کالاهایی نظیر ذغال کک، بریکت، کلینکر، روی، سرب، باریت، سنگ آهن، فرومنگنز، گنداله آهن، چدن فله، سیمان فله، کنستانتره آهن، انواع کودهای شیمیایی فله، انواع مواد شیمیایی فله، اکسید آهن، انواع خاک های معدنی، پودر مس، پودر آلومینیوم، پودر بنتونیت و ... به میزان دو برابر ارقام مندرج در جدول فوق محاسبه و اخذ می­گردد.

   تبصره: هزینه و جریمه غیرپالتیزه به کالاهای فله خشک که قابلیت پالتیزه شدن ندارند تعلق نمی گیرد.

2-     کالاهای نفتی غیر خطرناک موادی هستند که درIMDG CODE   بعنوان کالای خطرناک ذکر نشده باشند.

3-     در صورتی که تعرفه براساس کالاهای سنگین مبلغ بالاتری باشد، تعرفه کالاهای سنگین ملاک عمل می باشد.

4-   تعرفه باربری کالاهای غیرپالتیزه که درترمینال های کالا تخلیه و نگهداری می‌شوند (حمل غیریکسره) به میزان دو برابر نرخ های جداول باربری وصول خواهد شد که از این میزان مبلغ 1650 ریال بابت جریمه و مابقی تحت عنوان هزینه کالاهای غیرپالتیزه منظور می‌گردد. 

  تبصره: در بنادر جنوبی کالاهای غیرپالتیزه‌ای که به وسیله واحدهای شناور زیر 200 تن ظرفیت و موتور
 لنج ها تخلیه و بارگیری می‌شوند، از شمول بند فوق معاف خواهند بود.

5-  در صورتی که هریک از مراحل  باربری شامل حمل(40%)، تخلیه(25%)، صفافی (10%) و بارگیری(25%) توسط صاحب کالا انجام شود به نسبت سهم هریک از این مراحل یا مجموع آنها از هزینه باربری کسر خواهد شد.

6-   حداقل تعرفه باربری کالاهای حمل یکسره در اسکله‌هایی که دارای تأسیسات و تجهیزات اختصاصی جهت کالاهای وارده و صادره می‌باشند و تخلیه و بارگیری به وسیله تأسیسات و تجهیزات نصب شده صورت پذیرد به مأخذ 20% و در سایر اسکله‌های بندری با مأخذ 40%  (جدول شماره 7 ) به ازای هر تن محاسبه و وصول می‌گردد.

7-   انواع وسایل نقلیه سبک، نیمه سنگین و سنگین چنانچه با استفاده از جرثقیل و کفی به محل انبار و یا درب خروج حمل گردد کالای متفرقه محسوب می گردد و تعرفه کالای متفرقه، کالاهای سنگین و یا وسائط نقلیه - هر کدام  بیشتر باشد- به آن تعلق می گیرد. ولی چنانچه ابعاد آن بیشتراز 5/2× 5/2×12 متر  باشد و جهت باربری و تخلیه و بارگیری در اماکن بندری از تجهیزات ویژه استفاده شود، کالای حجیم و ترافیکی محسوب شده و هزینه باربری آن براساس ردیف تعرفه حجیم و ترافیکی اخذ می گردد.

8-   کالاهای اوراقی، مواد قراضه و مستعمل صرفاً بصورت حمل یکسره از کشتی تخلیه خواهند شد که تعرفه باربری آن به میزان 40 % تعرفه رویه ذیربط می­باشد. براساس مقتضیات و تشخیص مدیر بندر در صورت حمل غیریکسره تعرفه باربری کالای مذکور براساس 100% رویه مذکور و هزینه انبارداری آن نیز به عنوان کالای متفرقه براساس رویه مذکور محاسبه و دریافت می­گردد.