جداول تعرفه ای

THC کانتینر در بندر چابهار

تعرفه THC کانتینر و تخفیفات آن براساس حجم عملیات سالیانه در بنادر چابهار (شهیدبهشتی، شهیدکلانتری و منطقه آزاد)
(براساس مصوبه 1685 به تاریخ 17/11/1390 هیأت عامل سازمان)

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
عنواننرخ پایهنرخ 5000 تا 9999نرخ 10000تا 14999نرخ 15000تا 19999نرخ 20000 به بالاواحد
کانتینر 20 فوت پر (وارداتی، مرجوعی از واردات و ترانزیت داخلی)1231161019689دلار(هر TEU)
کانتینر 20 فوت خالی (ورودی/خروجی)6561555147دلار(هر TEU)
کانتینر 40 فوت پر (وارداتی، مرجوعی از واردات و ترانزیت داخلی)186173154144134دلار(هر TEU)
کانتینر 40 فوت خالی (ورودی/خروجی)8984746965دلار(هر TEU)
اطلاعات بیشتر :

توافقنامه ها و توسعه بازار

1-    هزینه‌های THC تا 5000  Move براساس نرخ پایه محاسبه می‌شود. هزینة مذکور جهت عملیات بیشتر از 5000 Move با توجه به عملکرد هر خط کشتیرانی صاحب کانتینر تحت شرایط ذیل پس از کسر میزان هر ستون و بر اساس محدوده ستون های مربوطه (به صورت پلکانی) محاسبه و وصول می‌گردد. در محاسبه تخفیفات حجمی تنها کانتینرهای مربوط به بند های زیر محاسبه می گردد :

1-1-کانتینرهای متعلق  به خطوط کشتیرانی که بطور مستقیم توسط همان خط به بندر حمل گردد.

2-1-کانتینرهای اجاره‌ای خطوط کشتیرانی کانتینری (Leased) که توسط این خطوط به بندر حمل شده و در مانیفست و بارنامه صادره توسط خط کشتیرانی مربوطه درج گردیده است.

3-1- کانتینرهای دو یا چند خط کانتینری دیگر  که توسط خطوط کشتیرانی کانتینری  متردد در این مسیر به بندر حمل گردد.

2-       هر یک از خطوط کشتیرانی کانتینری در صورتیکه در قالب قرارداد منعقده با بندر یا ترمینال اپراتور به انجام حداقل 15000 جابجایی (MOVE) کانتینر در سال متعهد شود، از تخفیفات THCهر یک از ستون های مربوطه مندرج برخوردار خواهد گردید. در این صورت مبنای محاسبه THC از ورود اولین کانتینر در ابتدای سال قراردادی تا آخرین کانتینر در همان دوره زمانی یک ساله و براساس عملکرد تعهد داده شده محاسبه و وصول می شود.

تبصره 1 : درصورتیکه عملکرد خط کشتیرانی در پایان دوره قراردادی، کمتر از میزان تعهد شده باشد، علاوه بر تعرفه منطبق با جدول THC، مابه‌التفاوت به عنوان جریمه از رابطه ذیل محاسبه و از خط کشتیرانی دریافت می شود.

جریمه = (نرخ هزینه THC تعهدی) * (میزان عملکرد سالیانه واقعی شرکت میزان تعهد داده شده)

تبصره 2 درصورتی که عملکرد خط کشتیرانی در سال قراردادی از تعهد داده شده بیشتر باشد، مبنای محاسبه هر یک از ستون های مربوطه مندرج در جدول THC می باشد.

تبصره3- برای تضمین اجرای قرارداد درصورتی که قرارداد با اداره بندر منعقد شده باشد، ارائه تعهدنامه کتبی و چک معتبر شرکت طرف قرارداد به جای ضمانتنامه بانکی مورد قبول خواهد بود. در خصوص قراردادهای منعقده با ترمینال اپراتور، براساس مقتضیات وی عمل می شود.

3-     بجز موارد فوق و یا تحت شرایط ورود کانتینر بصورت متفرقه هیچگونه تخفیفی در جدول THC ارائه نمی‌گردد.

4- در تعرفه THC کانتینرهای حاوی کالاهای صادراتی به میزان 25% تخفیف اعمال می گردد.

5- در تعرفه THC کانتینرهای ترانزیت خارجی 20 فوت  به میزان 27% و 40 فوت همین رویه نیز به میزان 39% تخفیف اعمال می گردد.

6- در تعرفه THC کانتینرهای ترانشیپ  20 فوت پر به میزان 72% و  خالی به میزان 46%  و همچنین در تعرفه THC کانتینر 40 فوت پر به میزان81% و خالی نیز به میزان 60% تخفیف  اعمال می گردد.