جداول تعرفه ای

کالا- انبارداری کالاهای غیر کانتینری

تعرفه انبارداری کالاهای غیرکانتینری (وارداتی، مرجوعی از واردات، کابوتاژی و ترانزیت داخلی)
در بنادر عادی، مناطق آزاد و ویژه بندری

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
عنوانمدت انبار داری از روز اول تا روز پنجممدت انبار داری از روز اول تا روز دهممدت انبار داری از روز اول تا روز بیستممدت انبار داری از روز اول تا روز سیممدت انبار داری از روز اول تا روز چهلممدت انبار داری از روز اول تا روز پنجاهممدت انبار داری از روز اول تا بعد از پنجاه روزواحد
متفرقه، کیسه ای و پالت (هر تن در روز)0180024003200440062009400ریال
آهن آلات (هر تن در روز)0140019002500320050006200ریال
لاستیک (بندل، بسته یا هر تن در روز)036004700640088001240018700ریال
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوق هر بسته در روز (وزن هر بسته تا 50 کیلو گرم)04007001000130022002500ریال
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوق هر بسته در روز (وزن هر بسته بیشتر از 50 تا 80 کیلو گرم)0130019002800380056007500ریال
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوق هر بسته در روز (وزن هر بسته بیشتر از 80 کیلو گرم)02200330048006600970013200ریال
وسایل نقلیه سبک هر دستگاه152900152900229900305800382800459300535700ریال
وسایل نقلیه نیمه سنگین هر دستگاه3058003058004592506127007656009185001071400ریال
وسایل نقلیه سنگین هر دستگاه40000040000059700079700099500011940001390000ریال
اطلاعات بیشتر :

توافقنامه ها و توسعه بازار

1- به تعرفه انبارداری کالاهای وارداتی، مرجوعی از واردات، کابوتاژی و ترانزیت داخلی در بندر چابهار به میزان 30% جدول فوق تخفیف داده می شود .
2- به تعرفه انبارداری کالاهای غیر کانتینری ترانزیت خارجی(به کشور ثالث) و ترانشیپ در بنادر عادی، مناطق آزاد و ویژه به میزان 50% نسبت به ارقام جدول فوق تخفیف داده می شود. این تخفیف در بندر چابهار 65% نسبت به جدول فوق محاسبه و منظور می گردد.
3- به تعرفه انبارداری کالاهای غیر کانتینری صادراتی و مرجوعی از صادرات در بنادر عادی، مناطق آزاد و ویژه به میزان 25%  نسبت به ارقام جدول فوق تخفیف داده می شود این تخفیف در بندر چابهار 48.5% محاسبه و منظور می گردد. 
4- مدت معافیت انبارداری کالاهای صادراتی 10 روز می باشد. 
تبصره - وسایل نقلیه، مشمول این بند از معافیت نمی باشند.
5- در صورت عدم بسته بندی مناسب لاستیک و یا عدم امکان برای بسته بندی آن، براساس تن محاسبه خواهد شد.  
6- هزینه انبارداری پس از گذشت مدت معافیت از روز اول تخلیه و براساس آخرین روز توقف کالا محاسبه و دریافت می‌شود.
7- هزینه انبارداری کالاهایی همانند چوب و کاغذ 1.5 برابر و کالاهای خطرناک مندرج در جدول IMDG Code و سایر کالاهای آتش‌زا 3 برابر نرخهای ردیف اول مندرج در جدول فوق و توضیحات آن محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره : هزینه انبارداری چوب و کاغذ در مناطق عادی، آزاد و ویژه اقتصادی بنادر شمالی کشور برابر نرخهای ردیف اول مندرج در گروه جدول فوق محاسبه و دریافت می‌گردد.
8- هزینه‌های انبارداری در محوطه و انبارهای هانگار مناطق عادی، مناطق ویژه و آزاد 75% هزینه انبارداری در انبارهای سرپوشیده می‌باشد.
9- در صورتیکه کالاهای کارتنی  به صورت کیسه وارد بندر شود تعرفه مذکور مطابق با ردیف اول جدول انبارداری (کالاهای متفرقه ،کیسه یا پالت) محاسبه و دریافت می گردد مع الوصف  در هر صورت تعرفه ای که بیشتر بر آورد گردد وصول خواهد شد.
10- تخفیفات مترتب بر کالا های ترانشیپ داخلی مشمول کالا های وارده به بنادر شمالی کشور اعم از جنرال کارگو ، فله و کانتینری نمی شود .