سیستم LRIT چیست و شناورهای مشمول سیستم کدامند؟

 سیستم ردیابی و شناسایی از راه دور (Long Range Identification & Tracking) و یا همان سیستم LRIT در هشتاد و یکمین اجلاس کمیته ایمنی دریانوردی به عنوان اصلاحیه ای به فصل پنجم کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا (SOALS) با هدف ارتقای ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، شناورهای باری با ظرفیت ناخالص 300 تن به بالا ، شناورهای مسافربری مستقل از ظرفیت آنان (از جمله شنـاورهای تندرو HSC) و واحـدهای حفاری متحرک فراساحلی (MODU) مشروط به انجام سفـرهای بین المللی (ملاک عمل منطقه ذکر شده در گواهینامه ثبت شناور می باشد)، می بایست نسبت به ارسال خودکار اطلاعات ذیل جهت بهره برداران سیستم اقدام نمایند: 

          1- شماره شناسایی شناور
          2- موقعیت جغرافیایی
          3- ساعت و روز ارسال موقعیت جغرافیایی 

این مهم از تاریخ اول ژانویه سال 2009 میلادی الزامی شده و شناورها می بایست اقدامات لازم را در زمینه مطابقت با الزامات پیش گفته را به عمل آورند. شناورهای خاصی نیز که به "شناورهای 1295" مشهور گشته اند در تاریخ 8 دسامبر 2008 بر اساس بخشنامه شماره 1295 کمیته ایمنی دریانوردی به زمره شناورهای مشمول سیستم LRIT پیوستند که می بایست با الزامات مذکور مطابقت یابند. "شناورهای 1295" شامل شناورهای ذیل می باشند: 

 • (Offshore Supply Vessel (OSV
 • (Special Purpose Ship (SPS
 • (Floating Storage Ship (FSU  
 • (Floating Production Storage & Offloading (FPSO

 * موارد 3 و 4 مشمول به دارا بودن قوه محرکه می باشد.

  براساس مقررات سیستم LRIT، کلیه شناورهای مشمول سیستم که تنها در منطقه دریایی A1 فعالیت نمایند (منطقه دریانوردی مندرج در گواهینامه ثبت شناور) و مجهز به سیستم AIS باشند از مطابقت با الزامات مربوطه معاف می باشند

  

 بهره برداران سیستم LRIT چه کسانی هستند؟ 

 مطابق قوانین و مقررات سیستم LRIT بهره برداران سیستم چهار دسته می باشند:
     - کشور صاحب پرچم: مجاز به دریافت اطلاعات شناورهایی که پرچم آن کشور هستند می باشد.
     - کشور صاحب بندر: مجاز به دریافت اطلاعات شناورهایی که قصد ورود به بندر آن کشور را دارند می باشد.
     - کشور ساحلی:مجاز به دریافت اطلاعات شناورهایی که در فاصله 1000 مایل دریایی از سواحل آن کشور تردد می نمایند می باشد.
     - بهره بردار ایمنی: از جمله نهاد های جستجو و نجات دریایی
 

  

LRIT

ساختار سیستم LRIT
 
مدیریت و اجرای سیستم LRIT در کشور
 مدیریت و اجرای سیستم LRIT در کشور از سوی اداره کل عملیات و ایمنی دریایی - اداره ارتباطات دریایی صورت می پذیرد. در همین راستا افراد ذیل جهت پیاده سازی قوانین مربوطه، نظارت و اجرای سیستم در کشور تعیین گردیده و به سازمان جهانی دریانوردی نیز معرفی شده اند.
مجید شکوهی- تلفن: 84932146-009821shokoohi-email
مهدی دانشجو -تلفن : 84932151-009821

تاریخ بروزرسانی : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۳۹

اطلاعات بیشتر : اداره کل امور دریایی
 
 
نصب تجهیزات و دریافت گزارش CTR:
 با توجه به اینکه سیستم LRIT از الزامات کنوانسیون سولاس می باشد، مالکین شناورهای می بایست جهت مطابقت با الزامات کنوانسیون و دریافت گواهینامه های مرتبط با سیستم LRIT نسبت به :
 • نصب یک پایانه ماهواره ای مطابق با استانداردها و الزامات سیستم اقدام نموده و جهت فعالسازی آن اقدام نمایند.
 •  پس از نصب تجهیزات مربوطه جهت آزمایش آن و دریافت گزارش آزمایش مطابقت تجهیزات (CTR) از شرکتهای ASP مجاز از سوی سازمان اقدام نمایند.
 •  نسبت به ارائه CTR به موسسات رده بندی جهت تمدیدگواهینامه های مرتبط با سیستم LRIT و همچنین دیگر مراجع مربوطه عند الزوم اقدام نمایند.
 • از آماده بکاری تجهیزات به صورت دائم اطمینان حاصل نموده و در صورت ابطال گواهینامه  CTR نسبت به اخذ مجدد آن اقدام نمایند.
مشاهده شرایط ابطال CTR ، گواهینامه های مرتبط با سیستم LRIT و شرکتهای ASP مجاز

 

اعلام  توقف و یا آغار مجدد ارسال اطلاعات:
 مالکان و یا فرماندهان شناورها می بایست در شرایط ذیل ٢٤ ساعت قبل جهت توقف در دریافت اطلاعات LRIT مراتب را از طریق تکمیل فرم شماره ١ و س از برطرف شدن موضوع جهت برقراری مجدد ارتباط از طریق فرم شماره ٢ مراتب را به مدیرات سیستم LRIT در کشور اعلام نمایند:
 • در زمان انجام تعمیرات و یا بازرسیها در حوضچه خشک و کارگاه های تعمیرات کشتی.
 • انجام تعمیرات در سواحل و یا بنادر با اعلام مدت توقف
 • در زمان توقف برای مدت بیش از ١٠ روز در سواحل و یا بنادر بدلایل فنی، تجاری و یا قضایی.
 • زمانی که شناور برای مدت از انجام فعالیت دریایی کنار گذاشته شود. Laid Up

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۰۹

اطلاعات بیشتر : اداره کل امور دریایی
 
 
در حال حاضر ارسال اطلاعات شناورها در سیستم LRIT از طریق تجهیزات ماهواره ای صورت می پذیرد و این تجهیزات می بایست پوشش لازم در کلیه مناطقی که شناور مجاز به فعالیت می باشد را فراهم نماید. برای این که تجهیزات به عنوان تجهیزات ارسال اطلاعات شناور از سوی مراجع دریایی کشورها پذیرفته شوند مالکان شناورها می بایست نسبت به اخذ گزارش آزمایش مطابقت تجهیزاتConformance Test Report اقدام نمایند. CTR سندی است که پس از انجام موفقیت آمیز آزمایش مربوطه بر اساس بخشنـامه شماره ١٣٠٧ کمیته ایمنی دریانوردی توسط شرکتهای Application Service Provider که از سوی مرجع دریایی کشور مجـاز به انجام آزمایش مربوطه می باشند، صادر می گردد. اخذ گزارش مذکور به منزله مطابقت شناور مشمول سیستم با الزامات فصل پنجم کنوانسیون سولاس می باشد.
کلیه مالکان شناورها می بایست پس از انجام آزمایش مربوطه ، جهت دریافت سند الزامی CTR مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ریال (پانصد هزار ریال) را به شماره حساب سیبا ٢١٧٦٤٥٩٠٠١٠٠٩ بانک ملی ایران به نام سازمان بنادر و دریانوردی واریز و تصویر فیش واریزی را به آدرس پست الکترونیکی shokoohi-email ارسال نمایند .

تاریخ بروزرسانی : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۴۹

اطلاعات بیشتر : اداره کل امور دریایی
[ ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ]
Form LRIT No 2: Request for initiation of transition LRIT information
[ ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ]
Form LRIT No 1: Request for temporarily stop in transition of LRIT information
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
اصول و راهنمای ممیزی مرکز داده سیستم LRIT / می 2012
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
لیست فراهم کنندگان خدمات ارتباطی - می 2012 - ویرایش 6
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
لیست فراهم کنندگان خدمات ارتباطی - می 2012 - ویرایش 6
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
مشخصات فنی سیستم LRIT / قسمت دوم - می 2012 - ویرایش 3
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
مشخصات فنی سیستم LRIT / قسمت اول - می 2012 - ویرایش 5
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
راهنمای ممیزی و نحوه انطباق با الزامات سیستم LRIT - ژوئن 2009
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
استانداردهای اجرایی سیـستم ردیابی و شناسایی کشتیها از راه دور (LRIT) - می 2008
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
اعمال اصلاحات به کنوانسیون سـولاس و اضافه شـدن سیستم LRIT به فصل 5 کنوانسیون - می 2006
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
روش اجرایی الزامات مقرره 1-19 فصل پنجم کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا (سیستم LRIT)- ویرایش سوم
اداره کل امور دریایی