تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
فهرست خدماتشناسنامه خدمات
صدور تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در ایستگاه های ساحلی ( غیر وابسته )
صدور پروانه فعالیت به مراکز آموزشی دریانوردی
آموزش، آزمون و صدور اسناد دریانوردی
صدور پروانه فعالیت برگزاری دوره های آموزشی در حیطه استانداردهای آموزشی بندری
ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی
ثبت شناورها
ثبت عملیات و صدور مجوزهای ورود / خروج شناورها
هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی ارگانهای دریایی
صدور مجوز جهت شرکت های کارگزاری ترابری دریایی
مدیریت تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر
ارائه پارامترهای دینامیک دریا ، آنالیز و شبیه سازی (PMODynamics)
اندازه گیری مشخصه های دریایی و ارائه به ارگان ها، دانشگاه­ها، مراکز تحقیقاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی کشور
مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در راستای توسعه پایدار سواحل
صدور مجوز و نظارت بر ساخت و بهره برداری از سازه های ساحلی - دریایی
تهیه، تدوین و بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل در حوزه مهندسی سواحل و بنادر (ICOPMAS)
صدور مجوز جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی
اطلاعات بیشتر :

دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)